27 juni, 2013

Cultuur & Evenementen

‘Amateurkunstenaars verenigt u!’ Het zou de slogan kunnen zijn van het Centrum voor Amateurkunst Leiden (CAL), dat opereert onder de vlag van BplusC. Het CAL verbindt, jaagt aan en faciliteert alles op het gebied van amateurkunst in Leiden. Het Leids Amateurkunstfestival op zaterdag 29 juni in de Stadsgehoorzaal is een voorbeeld van waar samenwerking toe kan leiden.

Op de 29ste zijn zo’n 300 à 400 amateurkunstenaars op de been. Voor wie dat veel vindt hebben we nieuws: dit aantal vormt slechts het topje van de ijsberg. Gemiddeld houdt 43 procent van de inwoners van Nederland zich op een of andere manier bezig met amateurkunst. Als je dat vertaalt naar Leiden, betekent dit dat deze stad ruim 50.000 amateurkunstenaars herbergt(!). De een speelt viool op zijn of haar zolderkamer; de ander wil naar het conservatorium of jaagt een professionele carrière na als schilder of cabaretier. Om maar iets te noemen.

De lat

Veel amateurkunstenaars bedrijven hun passie in verenigingsverband. Leiden telt naar schatting 100 amateurkunstverenigingen, waarvan er inmiddels 70 zijn aangesloten bij het Centrum voor Amateurkunst Leiden. Het CAL biedt op allerlei vlakken ondersteuning. “Bij de meeste verenigingen wordt de kar getrokken door vrijwilligers”, schetst Linda Capel, hoofd projecten van BplusC, een algemeen beeld. “Hoe hoog mag je de lat leggen voor deze mensen? Wij als BplusC, en het CAL in het bijzonder, hebben de kennis en kunde in huis om de verenigingen maatwerk te bieden.”

'We dagen verenigingen uit het avontuur aan te gaan'

Waar moeten we dan zoal aan denken? “Een belangrijk onderdeel is fondsenwerving en subsidieaanvragen”, legt Capel uit. “Om subsidie te kunnen aanvragen dien je bijvoorbeeld een rechtspersoon te zijn. De meeste verenigingen beschikken niet over een dergelijke constructie, maar zij kunnen hun subsidieaanvraag wel via ons laten lopen. Wij kunnen adviseren over welke fondsen je het best kunt aanschrijven en hoe je een aanvraag extra kracht bij zet.” Het CAL biedt daarnaast onder meer ondersteuning op het gebied van PR en communicatie, vergunningaanvragen en vervult een makelaarsfunctie.

Cross-overs

De rol van makelaar is een interessante en behelst verschillende facetten. Het CAL brengt bijvoorbeeld cursisten van BplusC en verenigingen met elkaar in contact, waardoor de verenigingen van nieuwe aanwas worden voorzien. Door het organiseren van een Open Podium biedt het CAL een platform waar amateurkunstenaars podiumervaring kunnen opdoen. “Een belangrijke pijler is verder dat we verenigingen proberen te stimuleren om ook 3010_SdeV.LAKF_1964inhoudelijk met elkaar samen te werken”, zegt Capel. “We dagen ze uit om het avontuur aan te gaan. Door bijvoorbeeld cross-overs aan te gaan met andere disciplines kunnen unieke voorstellingen ontstaan.”

Het Leids Amateurkunstfestival vormt het ultieme voorbeeld. “Door de gekozen formule voor het festival zie je heel aparte samenwerkingen ontstaan”, vindt Capel. Koren die zich normaal gesproken alleen richten op zang, verzorgen nu samen een optreden met bijvoorbeeld dansers, een toneelvereniging of orkesten. Ook tijdens het slotstuk onder leiding van componist Leonard Evers (zie kader) worden verschillende disciplines samengebracht.”

Jochem Myjer

Het Leids Amateurkunstfestival, en ook het Open Podium, zijn concrete uitvloeisels van de werkzaamheden van het CAL. Op de achtergrond is de organisatie druk bezig om de faciliterende rol nog meer handen en voeten te geven. Doel is om de basis van de amateurkunst in Leiden verder te verbreden. Zowel voor die violist die zijn of haar hobby op de zolderkamer wil beoefenen als voor die schilder of cabaretier die een professionele carrière nastreeft. En als het goed is varen niet alleen de kunstenaars zelf er wel bij, maar plukt heel cultuurminnend Leiden de vruchten. Doordat er nog meer leuke en verrassende optredens en voorstellingen plaatsvinden, maar misschien ook doordat er een nieuwe Jochem Myjer of Casper Faassen opstaat waar we met zijn allen trots op kunnen zijn.

Relevante artikelen

Stad van Rembrandt & Armin

Nieuwsbrief

Ontvang wekelijks de beste artikelen