21 juni, 2013

Cultuur & Evenementen

Je kent het wel: braakliggende terreinen met een hoog hek eromheen die wachten op een nieuwe bestemming. Dat geeft vaak een treurige aanblik, terwijl er wel degelijk iets leuks mee kan worden gedaan. Het Platform Openbare Ruimte (POR) wil daarvoor het bewijs leveren en organiseert onder meer in Leiden een ruimtelijke interventie.

Om dit artikel goed te kunnen begrijpen is het belangrijk om te weten wat de definitie is van veranderlijke openbare ruimte. Die luidt: ‘terreinen in de stad die voor een bepaalde periode leeg zijn en die in die zin tot de openbare ruimten zouden kunnen behoren’. Het woordje kunnen impliceert dat dit niet (altijd) het geval is. “Eigenaren van de vaak private gronden vrezen dat succes van (buurt)gebruik zich tegen hen kan keren op het moment dat ontwikkeling van het terrein op gang komt”, legt Carolien Ligtenberg, coördinator van POR, uit. “Het zogenoemde gebruiksrecht. Bij bottom-up initiatieven zie je dit vaker, omdat bewoners tijd, energie en geld in een terrein stoppen.”

Activator

En dus wordt er vaak een hek om een terrein geplaatst en dat vindt POR hartstikke zonde. “Met het project Ontwerp als Activator onderzoeken we of je als ontwerper op een hele lichte manier een dusdanig ontwerp kunt maken zodat het terrein betekenis krijgt in de stad”, vervolgt Ligtenberg. “Bewoners kunnen er dan gebruik van maken zonder dat er een claim komt op het terrein.”

‘Een ruimtelijk ontwerp dat de spanning tussen openbaar en niet toegankelijk en tussen intiem en publiek ervaarbaar maakt’

“Dit is een nieuwe manier van kijken naar de openbare ruimte. Bovendien markeren we daarmee het belang van het gebruik van de openbare ruimte. Ook de reguliere openbare ruimte heeft die functie vrijwel verloren omdat controle, veiligheid en overzicht bepalende factoren zijn geworden ten koste van gebruik en ontmoeting.”

Intiem en publiek

Het is tijd voor nieuwe invalshoeken en om die reden organiseert POR een reeks debatten en drie ruimtelijke interventies. Een ervan is in Leiden, op het Groenoordterrein. Het bureau space&matter ontwierp Common Fence (zie foto), ‘een ruimtelijk ontwerp dat de spanning tussen openbaar en niet toegankelijk en tussen intiem en publiek ervaarbaar maakt’. Het idee is dat Common Fence door buurtbewoners wordt gebruikt om elkaar te ontmoeten en om activiteiten te organiseren. Van 22 juni tot en met 5 juli kan er gebruik worden gemaakt van deze ontmoetingsplek. Op 1 juli is er om 15.30 uur in informatiecentrum Groenoord (Leidatoweg 17) een debat met gebruikers en betrokkenen om te benoemen wat de waarde is van dit type interventies. Via www.facebook.com/commonfenceleiden kun je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen.

Nieuwsbrief

Ontvang wekelijks de beste artikelen