20 juni, 2013

Cultuur & Evenementen

Esther Barfoot is de nieuwe voorzitter van Stadslab. Tijdens de Stadszomernachtdroom op donderdag 20 juni, tevens de vierde verjaardag van Stadslab, werd haar benoeming bekendgemaakt. Leiden.nu maakte vast kennis.

Allereerst: gefeliciteerd! Voor de mensen die jou nog niet kennen: wie is Esther Barfoot?

“Ik ben zelfstandig journalist en bladenmaker met wortels in Leiden. Ik woon in Noordwijk, maar ik heb eerder in Leiden gewoond en gestudeerd. En mijn werkplek is in Leiden. Als zelfstandig ondernemer maak ik deel uit van het netwerk Unit-2 in het gebouw Nieuwe Energie.”

Waarom ben jij de nieuwe voorzitter van Stadslab Leiden geworden?

“Omdat ik ben gevraagd. Mijn reden om ja te zeggen is eigenlijk tweeledig. In de eerste plaats voel ik me betrokken bij de ontwikkelingen in Leiden. Als student liep ik altijd al dromend door de stad te bedenken wat ik leuk vond en wat in mijn ogen beter zou kunnen. Vier jaar geleden belandde ik op de eerste Stadszomernachtdroom. Het idee om met een groep burgers te brainstormen over de toekomst van Leiden sprak me direct aan. Die eerste Stadszomernachtdroom was fantastisch. Ik had echt het idee van wow, hier gebeurt iets. Hoewel ik niet direct actief ben geworden, ben ik Stadslab altijd blijven volgen. Vorig jaar kreeg ik een telefoontje met de vraag of ik wilde solliciteren naar de functie van hoofdredacteur van Leidse Stijl. Samen met Eric Went heb ik die jaarkrant vorig jaar bestierd. Leidse Stijl is een zelfstandige stichting, maar is ontstaan vanuit een project van Stadslab. Vanuit die rol had ik veel contact met het bestuur van Stadslab.”

En de tweede reden om het ambt van voorzitter te aanvaarden?

“Die is iets ingewikkelder, haha. Ik heb me erg verdiept in de achtergronden van de crisis. Er is veel mis met ons financiële en economische systeem. De huidige vorm van kapitalisme, gestoeld op het Angelsaksische aandeelhoudersdenken, vreet zichzelf van binnenuit op. Alles draait om de winst en de waardestijging van de onderneming voor de aandeelhouders. Deze zogenaamde toverformule heeft een keerzijde, want de snelste manier om de winst te vergroten is het beperken van uitgaven, zoals investeringen en salarissen. De effecten op langere termijn: een sterke toename in inkomensongelijkheid en uitgewoonde bedrijven die zich in tijden van crisis ternauwernood staande kunnen houden. Zelfs semi-publieke en publieke instellingen, zoals universiteiten, gevangenissen, bibliotheken en thuiszorg gedragen zich alsof ze aandeelhouders hebben. Ze zijn alleen maar bezig met efficiency, zodat het bedrag onder de streep zo hoog mogelijk is. Mijn drijfveer is om mee te werken aan hervormingen, veranderingen die bijdragen aan een nieuwe wereld na de crisis. Dat doe ik door een blog te ontwikkelen waarop ik over dit onderwerp ga schrijven. Daarnaast doe ik klussen voor klanten die ook werken vanuit deze gedachte. Ik werk bijvoorbeeld met een organisatieadviesbureau dat bedrijven en organisaties helpt de omslag te maken van het Angelsaksische aandeelhouderswaardemodel naar de traditionele Hollandse en Duitse bedrijfsvorm: het Rijnlandse model. Een model dat niet gericht is op de korte termijn, winstgevendheid ten bate van de aandeelhouder en de manager, maar op stabiliteit voor de langere termijn, voor alle belanghebbenden van de onderneming. Een model dat bovendien gericht is op solidariteit én het vakmanschap van de werknemers.”

Hoe verhoudt jouw visie zich tot de bezigheden van Stadslab?

“Stadslab heeft een nieuwe maatschappelijke dynamiek geïntroduceerd in Leiden. Eentje die overigens overal gaande is; ook bij andere burgerorganisaties in Leiden en elders in Nederland en de westerse wereld. Burgers nemen zelf het voortouw als ze iets tot stand willen brengen, in plaats van dat ze zich afhankelijk maken van de overheid of van het bedrijfsleven. Te midden van alle economische en maatschappelijk malaise creëren burgerinitiatieven een alternatief. Een alternatief voor het mainstream economisch denken, een alternatief voor bureaucratie. En wat veel leuker is – want dit klinkt nu allemaal wel heel serieus en hoogdravend – is dat het een ideale kans is voor mensen om hun creativiteit in te zetten voor hun omgeving. Want wat is nu leuker dan dat je bij Stadslab gedachtes in de trant van hé, dat kan leuker of beter of hmmm, dat zou ik wel willen veranderen, zelf kunt oppakken en tot een heus project kunt maken. Daar wil ik overigens wel een kanttekening bij plaatsen. Vaak wordt ten onrechte gedacht: als ik een idee heb, breng ik dit naar Stadslab en dan wordt het gerealiseerd. Dat is niet helemaal hoe het werkt. Stadslab is een platform waar ideeën en mensen bij elkaar worden gebracht. We hebben deze week een mailing gestuurd aan alle Stadslab leden over de Creative City Index. Op onze nieuwe website is een database toegevoegd waarin leden kunnen invullen welke kennis en vaardigheden ze hebben. Het Stadslab bestuur kan dit bestand raadplegen als ze op zoek zijn naar mensen met bepaalde kennis, kwaliteiten of interesses. Stadslab gaat dus eigenlijk ideeën en mensen beter matchen.”

Wat zijn jouw doelstellingen voor het komende jaar?

“Dat moet ik voor een deel nog ontdekken. Maar we gaan gewoon door met een aantal thema’s die nu ook belangrijk zijn voor Stadslab. Bijvoorbeeld het verbinden van de wijken aan de binnenstad van Leiden door leuke, mooie projecten in de wijken te vinden en te stimuleren. Een ander thema is het verbinden van het Bio Science Park aan Leiden. De medewerkers van het park wonen vaak in andere gemeenten en recreëren ook elders. Omgekeerd komen Leidenaren weinig in dat deel van de stad. Hoe kunnen we dat door een aantal leuke initiatieven over en weer stimuleren? Daarnaast is Stadslab bezig met een gidsje van Leidse burgerinitiatieven. Ik zie het als mogelijk speerpunt om de contacten met andere burgerinitiatieven elders in het land en in de omringende landen aan te halen. Ik denk dat we een hoop van elkaar kunnen leren en elkaar nog meer kunnen inspireren.”

Nieuwsbrief

Ontvang wekelijks de beste artikelen