06 september, 2013

Cultuur & Evenementen

Vier jaar na de eerste brainstormsessie is de renovatie van park De Bult een feit. Het hele project had zowel letterlijk als figuurlijk veel voeten in de aarde. Woensdag 11 september verricht wethouder Frank de Wit (Onderwijs, sport en milieu) de officiële (her)openingshandeling. Ook de aanleg van Archeologisch Park Matilo is gereed (zie kader).

Wie door het huidige park heen loopt staat er waarschijnlijk niet direct bij stil, maar De Bult is en blijft een vuilnisbelt. Hoewel er al jaren geen vuil meer wordt gestort, blijkt dat verleden keer op keer een obstakel. De verontreinigde grond zorgt voor hoofdbrekens. Dat was bijvoorbeeld al zo tijdens de plannenmakerij voor de aanleg van Roomburg. De vrees bestond dat er vervuild grondwater naar de nieuwe woonwijk zou sijpelen. De gemeente Leiden diende kostbare maatregelen te nemen.

Buizen

Ook rond de renovatieplannen van het park vergde de situatie omtrent de vervuilde grond volledige aandacht. Er werd een milieukundig onderzoek uitgevoerd waaruit bleek dat de afdeklaag niet overal aan de vereiste dikte voldeed. herinrichting_largeDaarnaast sluimerde er een conflict tussen de aannemer en de gemeente over de kosten voor veiligheidskleding en dienden plannen voor een klimtoren te worden aangepast vanwege de instabiele vuile ondergrond.

Die problematiek wordt overigens in beeld gebracht door drie nieuwe kunstwerken die in het park zijn geplaatst. De kunstenaars Deboska (Paul Bouter) en Diana Lepelaar presenteren Buizen op de De Bult. Door de transparante buizen kun je de gelaagdheid van de bodemstructuur bekijken. Hierdoor wordt een inkijkje gegeven in de problematiek van recreëren op een afgedekte vuilstortplaats. Want bovenal is park De Bult een fraai recreatiegebied. Je kunt er wandelen, skaten en spelen, terwijl ook Ren- en Toervereniging Swift zijn thuisbasis in het park heeft.

Op rolletjes

Woensdagmiddag 11 september wordt het park officieel heropend door wethouder Frank de Wit (Onderwijs, sport en milieu). Vanaf 15.00 uur is iedereen welkom bij het clubhuis van de Leidse Ren- en Toervereniging Swift. Voor kinderen is er die middag een ‘race-op-rolletjes’ bij Swift en wie wil kan na de opening op de eigen fiets het gloednieuwe wielercircuit op De Bult verkennen.

Relevante artikelen

Raad redt Singelpark

Nieuwsbrief

Ontvang wekelijks de beste artikelen