04 november, 2013

Economie & Werk

Over bedrijventerreinen is veel te doen. Er is leegstand, maar er is ook vraag. In Leiden bestaan plannen om de inrichting van bestaande terreinen te veranderen. Maar waar gaat die ontwikkeling heen, waar verdient Leiden in 2030 zijn geld mee? Hoe vinden de bedrijventerreinen nieuwe structuren en nieuwe verdienmodellen? De terreinen zijn versnipperd over de stad, maar om een vuist te maken moeten ze samenwerken. Over deze onderwerpen gaat het op een bijeenkomst van het PBO.

“Bedrijven zijn zich meer en meer bewust van de relatie tussen het beheer van de terreinen en de waarde van hun vastgoed. Als terreinen verloederen en leegstand optreedt, holt de waarde achteruit."

Enkele grote issues rondom de bedrijventerreinen staan op de agenda:

–       Bedrijven zijn bang dat  de gemeente van hun terreinen ‘werklandschappen’ maakt, een combinatie van werken en wonen, waardoor de bedrijven er minder mogen dan nu.  

–       Het bestemmen van nieuwe bedrijventerreinen, zoals de Oostvlietpolder.

–       Het wegvallen van de Kamer van Koophandel. Wat betekent dit voor de lokale belangenbehartiging van ondernemers? Wat is de gewenste organisatie van ondernemersbelangen op dit niveau? En hoe verhouden de verschillende clubs zich tot elkaar?

bedrijfsruimte

Leiden onderschat het sociaal en economisch belang van haar bedrijventerreinen.

Dr. Cees-Jan Pen, Programmaleider Platform 31:  “Rond de 40% van de werkgelegenheid is gevestigd op deze terreinen en dit betreft vaak ook nog relatief veel banen aan de onderkant van de arbeidsmarkt of voor kwetsbare groepen.

Veel gemeenten richten zich in deze tijd van de opkomende kenniseconomie en belang van innovatie vaker op science parks, valleys en topsectoren, maar verontachtzamen de vele werkgebieden waar gewoon wordt gewerkt. Natuurlijk is het Bio science Park een sterk merk, maar onderschat het belang niet van de keten en clusters van bedrijven die ook zijn gevestigd op de gewone Leidse bedrijventerreinen.

Bedrijventerreinen zijn de ruggengraat van onze economie

Deze vaak MKB bedrijven doen gewoon hun werk en zijn vaak ongemerkt het meest innovatief. Overheden gaan te makkelijk met deze terreinen om, gaan voorbij aan belang schoon, heel en veilig en hebben relatief weinig budget voor goed accountmanagement op deze terreinen. Zeker nu gemeenten verantwoordelijk worden voor arbeidsmarktbeleid aan de onderkant moeten zij nadrukkelijker kijken waar deze groep werkt en aan het werk kan. Bedrijventerreinen zijn een voorname ‘werkgever’.

Kortom, bedrijventerreinenbeleid = sociaal-economisch beleid en moet hoog op gemeenteraadsagenda voor de verkiezingen in 2014. Welke partij garandeert dat onderhoud, beheer en handhavingbudgetten op orde blijven? Welke partij kiest voor extra accountmanagement?”

Themabijeenkomst over de toekomst van de bedrijventerreinen

Woensdag houdt het PBO (Platform Belangenbehartiging Ondernemersverenigingen in Leiden) een bijeenkomst. Deze duurt van 16 tot 19.30 uur, met onder meer:

Plaats: Van der Valk Hotel Leiden, Haagse Schouwweg 14, 2332 KG Leiden
Deelname is kosteloos, aanmelden op secretariaat@pboleiden.nl of via 071-519 10 25.

Binnenkort meer

Nieuwsbrief

Ontvang wekelijks de beste artikelen