01 januari, 2014

Economie & Werk

Het Ondernemersfonds Leiden, in 2005 opgericht, maakt veel meer mogelijk dan alleen de feestverlichting in de winkelstraten. Velen weten er iets van, weinigen veel.

ondernemersfdsleiden_logo (1)

Hoe werkt het nu echt ?

Het Ondernemersfonds Leiden is inmiddels landelijk bekend en het idee is in vele plaatsen overgenomen; daar noemt men het ‘het Leidse model’.

Over het gebruikersdeel van de ozb (onroerendezaakbelasting) van zakelijke panden wordt in Leiden een opslag van 5,3% geheven door de ondernemersverenigingengemeente. Dit bedrag wordt via een vaste verdeelsleutel over de 23 bedrijventerreinen en winkelcentra verdeeld. Ook de sportsector en de onderwijssector hebben hun eigen dotatie. Dit resulteert in een laagste budget van € 2.087 voor de bedrijven in de Professorenwijk en het hoogste, € 315.228, voor het Bio Science Park. Het idee is dat het geld gebruikt wordt voor investeringen waarvan alle bedrijven profiteren.

Iedereen betaalt mee

Door de heffing aan de ozb-aanslag toe te voegen wordt het verschijnsel van de “free riders” voorkomen. Voorbeeld is de feestverlichting in de Haarlemmerstraat. Vóór de oprichting van het Ondernemersfonds betaalde nog geen 20 procent van de winkeliers hieraan mee en profiteerde dus 80 procent gratis, hetgeen natuurlijk elk jaar gezeur en spanningen gaf. Nu betaalt iedere winkelier automatisch mee naar rato van de grootte van zijn of haar winkel.

Aan de feestverlichting in de Haarlemmerstraat betaalde nog geen 20 procent mee

Er is genoeg geld in pot

EdVoorzitter Ed van der Kraan hield tijdens de laatste bijeenkomst de ondernemers in zijn slotwoord een spiegel voor. Hij schetste dat enerzijds veel gebeurt, maar dat anderzijds in de negen jaar van het bestaan van het Ondernemersfonds 1,6 miljoen gelabeld geld niet is gebruikt door de diverse bedrijventerreinen en winkelcentra. Gezien de reacties uit de zaal zal dat in 2014 niet meer gebeuren. Dat er nog geld op de rekening staat, betekent niet dat het niet gebruikt gaat worden: sommige ondernemersverenigingen sparen voor een groot project. Er is genoeg geld in pot om mooie projecten op te starten!

Nieuwsbrief

Ontvang wekelijks de beste artikelen