U zoekt op het thema Economie & Werk

Over bedrijventerreinen is veel te doen. Er is leegstand, maar er is ook vraag. In Leiden bestaan plannen om de inrichting van bestaande terreinen te veranderen. Maar waar gaat die ontwikkeling heen, waar verdient Leiden in 2030 zijn geld mee? Hoe verloopt de zoektocht naar nieuwe structuren, nieuwe initiatieven en nieuwe verdienmodellen? De terreinen zijn versnipperd over de stad, maar om slagkracht te hebben is samenwerking noodzakelijk. Op welke wijze organiseer je dit? Over deze onderwerpen gaat het op een bijeenkomst van het PBO.

04 november, 2013

Economie & Werk

Een al jarenlang dalend winkelbestand. Veel leegstand. Steeds minder authentieke winkels en steeds meer prijsvechters. Terwijl de binnenstad zou moeten uitblinken in kwaliteit en beleving, zeggen deskundigen. Waarom lukt niet om die bruisende binnenstadsfeer te scheppen waar funshoppers op afkomen? Is de Leidse binnenstad nog te redden?

31 oktober, 2013

Economie & Werk

Heeft u een briljant idee, maar weet u niet hoe dit uit te voeren? Dan is er nu goed nieuws: op 26 november gaan de bedrijven die werken in het gebouw ‘Nieuwe Energie’ aan de 3e Binnenvestgracht vijf goede ideeën voor de stad Leiden gratis een (flink) stuk verder op weg helpen.

24 oktober, 2013

Economie & Werk

Holland Rijnland, een van de hoogst opgeleide regio’s van Nederland krijgt er volgend jaar vooral banen bij voor lager opgeleiden volgens het UWV. Dat kan leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt.

18 oktober, 2013

Economie & Werk

Elke poging om een verbindingsweg te maken aan de oostzijde van Leiden is tot nog toe gesneuveld. Op bestuursruzies, kosten en bewonersweerstand. Maar als de wegen vanaf de A4 richting binnenstad volstaan, wordt de Leidse binnenstad steeds slechter bereikbaar. Nu ligt er een nieuw plan, Route071:  doorrijden van Lammenschans tot Willem de Zwijgerlaan. En met een doorgetrokken N11 langs de uiterste noordkant van park Cronesteyn als één van de mogelijke politieke struikelblokken.

14 oktober, 2013

Economie & Werk

‘Het mag wel wat eleganter en liefdevoller’, verzucht centrummanager Erwin Roodhart na een wandeling door de binnenstad van Leiden. Een verhaal over ambitie, kansen en dilemma’s in een historische stad en kleine ergernissen.

11 september, 2013

Economie & Werk

Nieuwsbrief

Ontvang wekelijks de beste artikelen