18 juli, 2013

Economie & Werk

Met alleen de twee economische topsectoren life science en zorg gaat de regio Leiden het niet redden. Daarom zetten vijf regiogemeenten, kennisinstellingen en ondernemers vanaf nu ook in op biobased economy en space, maar ook verzekeringen en pensioenen. Daarnaast moeten het regionale mkb en de topsectoren elkaar beter leren kennen. Dat staat in de nieuwe economische agenda Kennis en Werk #071, die de regionale economische ambities tot 2020 schetst.

De nieuwe economische agenda is opgesteld door de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Voorschoten, Zoeterwoude en Oegstgeest. Dat Leiden de samenwerking met de buurgemeenten zoekt is niet verwonderlijk. De stad loopt tegen haar grenzen aan en heeft nauwelijks nog ruimte voor nieuwe leiden-bio-science-park_1bedrijventerreinen en woonlocaties. Zo is de ‘overloop’ van het Bio Science Park al in Oegstgeest. Veel kenniswerkers wonen al in Voorschoten (internationale school) of juist de andere gemeenten (meer ruimte en groen). In de ronkende taal van het rapport: ‘Leiden is een gewilde plek. De economie en bevolkingsomvang blijven tot 2020 groeien. Maar de expansiemogelijkheden in de stad zelf zijn beperkt en het zijn juist Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude die ruimte kunnen en willen geven aan kennis en kenniswerkers, zowel als woongemeenten als qua locatieaanbod voor bedrijven.’

Regiomarketing

De regionale samenwerking blijkt concreet door het inzetten op regiomarketing en door regioacquisitie. Verder zet de regio in op het stimuleren van ondernemerschap, betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt  en een aantrekkelijk vestigingsklimaat. De economische agenda van de vijf gemeenten, waaraan ook kennisinstellingen en ondernemersverenigingen meewerkten, maakt concreet wat in de abstractere economische agenda van Holland Rijnland staat.

Kwetsbaar

Er is dus een fysieke noodzaak, maar de regio wil ook economisch minder kwetsbaar zijn. Nu leunt de Leidse regio voor internationale economische uitstraling zwaar op twee topsectoren: life science en gezondheid. Daarom wil de regio zich economisch verbreden. Uit het rapport: ‘Regio’s met verschillende gerelateerde sectoren, maar tegelijkertijd voldoende inhoudelijke afstand om elkaar aan te kunnen vullen (gerelateerde variëteit) hebben doorgaans grotere groeikansen.’

estec

 Concreet betekent het dat de sleutelsectoren gezondheid en life science moeten worden versterkt. En door deze twee topsectoren te verbinden aan andere kansrijke sectoren als biobased economy en ruimtevaart verwachten de gemeenten en kennisinstellingen ‘kansrijke uitbreidingen’ met een netwerk in de regio. Denk bij ruimtevaart aan bijvoorbeeld Dutch Space in Leiden, Estec in Noordwijk en de opleiding Spacetechniek in Delft. Ook dienstverlening op het gebied van verzekeringen en pensioenen biedt kansen, omdat die is gekoppeld aan gezondheid.

Werklandschappen

Waar de alfa’s blijven? Cultuur en de ‘creatieve sector’ wordt ingezet als troef voor het woon- en leefklimaat van de Leidse regio. ‘We willen verkennen in hoeverre intensievere samenwerking tussen IMAG2332de cultuursector, het bedrijfsleven en de faculteit geesteswetenschappen (‘humanity cluster’) kan bijdragen aan economische ontwikkeling van de regio.’

Een andere harde conclusie: er is grote afstand tussen de top en de basis. De mkb-bedrijven in de regio profiteren nauwelijks van de succesvolle organisaties in die topsectoren. Gemeenten en Kamer van Koophandel gaan onderzoeken hoe deze bedrijven elkaar leren kennen. Bedrijventerreinen worden verschillend ingericht en worden omgedoopt tot ‘werklandschappen’.

Alle goede intenties ten spijt: voorlopig is het nog wel de vraag hoe Leiden zal reageren als een grote verzekeraar zich vestigt in Oegstgeest of in Zoeterwoude. Want dan gaat het plotseling om geld. Jan Versteegh, voorzitter van kring Rijnland van ondernemersvereniging VNO-NCW, heeft daar wel vertrouwen in. “Je ziet dat er met de totstandkoming van deze agenda al enorme stappen in de samenwerking zijn gezet.”

Nieuwsbrief

Ontvang wekelijks de beste artikelen