14 oktober, 2013

Economie & Werk

Route071 is een nieuwe poging om de Leidse binnenstad beter bereikbaar te maken. “Goed voor woongenot en bedrijvigheid”, zegt architect en bedenker Syb van Breda. Maar in zijn plannen gaat wel een strookje van polderpark Cronesteyn af. Elke oplossing creëert nieuwe problemen, erkent Van Breda. “Maar de totale hoeveelheid problemen vermindert drastisch.”

Probeer ’s ochtends de Leidse binnenstad eens te bereiken vanaf de A4. Geheid kom je vast te staan op de Hoge Rijndijk of de Europaweg. Leiden uit is trouwens ook geen pretje. Verkorten van de reistijd kan worden gerealiseerd door het aanleggen van een doorgaande weg langs de oostelijke kant van Leiden. Zo kan bestemmingsverkeer voor het Leidse centrum worden gescheiden van passerend verkeer richting kust of Bollenstreek. Daartoe zijn al heel wat plannen op tafel gekomen. En die zijn na tekeningen, begrotingen, bewonersoverleggen en bestuurdersruzies steeds weer in een diepe la verdwenen.

Heet hangijzer

Nu ligt er een nieuw plan: Route071, een ontwerp van infra-architect Syb van Breda. Hij ontwierp een doorgaande route van Europaweg/Lammenschansplein tot aan de Willem de Zwijgerlaan. Grotendeels door Leiden, maar vanaf de Lage Rijndijk over de grens van Leiden en Leiderdorp. En juist dat stukje is onontbeerlijk om de doorstroming van het verkeer te garanderen. Een politiek heet hangijzer dus.

Barrière

Op zijn kantoor legt Syb van Breda uit waarom Leiden zo lastig te bereiken is: het water. “De Rijn is een geweldige barrière. Het autoverkeer kan de Rijn maar op een paar plekken oversteken: bij

Centrale toegangswegen in Leiden met Route071 in blauw.

Centrale toegangswegen in Leiden met Route071 in paars.

de Singel, de Hooigracht en Hoge Rijndijk/Stierenbrug. Dan ligt er ook nog het Rijn-Schiekanaal dat overgaat in De Zijl. Dat is ook op slechts een paar plekken te passeren, maar de Lage Rijndijk biedt geen mogelijkheid om Leiden in te rijden. En in de dicht bebouwde stad zijn er nauwelijks nieuwe mogelijkheden te creëren.”

Van Breda zag de eerdere plannen voorbij komen: een tunnel van de Hoge Rijndijk naar de Willem de Zwijgerlaan, onder de Zijl door. “Onmogelijk duur en het stuitte op weerstand in Leiderdorp, dat de bereikbaarheid vooral zag als een Leids probleem.” Daarna kwam de Leidse oplossing: een tunnel onder de Sumatrastraat. Van Breda: “Ook peperduur, het haalt een wijk overhoop en legt de aansluiting op de verkeerde plek.”

 

'Economisch is het niet goed als je met slechte verbindingen blijft zitten. Uiteindelijk krijg je een afglijdende stad.'

Hij pakte de handschoen zelf op en ontwierp een goed doortimmerd alternatief. “Als je het doet, moet je het goed doen. Mijn plan heb ik tot in detail uitgewerkt. Alle bestuurders hebben het gezien. Ik pretendeer dat het kan voor 80 miljoen euro, de helft van het oorspronkelijke plan van de tunnel.” Dat de doorstroming verbetert is volgens de architect broodnodig. “Economisch is het niet goed als je met slechte verbindingen blijft zitten. Uiteindelijk krijg je een afglijdende stad. Gebeurt er niets, dan wordt bedrijventerrein De Waard een kwijnend gebied, blijven de Leidse binnenstad, de Hoge Rijndijk en het Engelendaal zuchten onder doorgaand verkeer. Aanleg van de nieuwe weg is bovendien essentieel voor de slagingskans van allerlei plannen in Leiden en Leiderdorp: bijvoorbeeld de ontwikkeling van de oostelijke binnenstad en de Meelfabriek, revitalisatie van de Baanderij en het verminderen van door verkeer veroorzaakt geluid en fijnstof in woonwijken.”

Overzicht van Route071, met links de Zijldijk, de passage bij Lage Rijndijk en (bij de watertoren de Hoge Rijndijk.

 

In de plannen komt er een rotonde op het Lammenschansplein, gaat de weg over de huidige Kanaalweg, met een extra oprit vlak bij het spoor. Bij de Hoge Rijndijk komt een brug naar industrieterrein De Waard, waar de route doorloopt naar de Lage Rijndijk. Daar verbindt een ingenieuze brug de weg met de Leiderdorpse Zijldijk en vandaar gaat het naar de Willem de Zwijgerlaan.

Leefbaarheid garanderen

”Route071 verplaatst het doorgaande verkeer van oude wegen dwars door de bebouwde kom, naar een nieuwe locatie in veel minder dicht bebouwd gebied. De totale hoeveelheid mensen die last hebben van het verkeer (zowel automobilisten als bewoners langs de weg) neemt drastisch af. Dat laat onverlet dat er op sommige plekken in de toekomst meer verkeer zal komen dan nu het geval is en dat daar dan maatregelen moeten worden genomen om de leefbaarheid te garanderen”, zegt Van Breda. “Nu is er congestie op de Hoge Rijndijk, de singels en het Engelendaal in Leiderdorp. In mijn plannen zie je meer verkeer langs het Waardeiland en het Zijlkwartier in Leiderdorp, aan het uiteinde van de Lage Rijndijk.  In het plan Route071 zijn voor beide gebieden geluidwerende maatregelen voorzien en in de begroting opgenomen.”

Verkeersluwer

Extra toerit vanaf de A4/N11: langs de noordkant van polderpark Cronesteyn en dan over het Rijn- en Schiekanaal

Cruciaal in het plan is het doortrekken van de N11 naar de Kanaalweg. En dat gaat over een strook aan de uiterste noordrand van polderpark Cronesteyn. Onontkoombaar, denkt Van Breda. “Komt  die verbinding er niet, dan blijft het verkeer tot in lengte van jaren over de Hoge Rijndijk rijden. Die is niet geschikt voor zwaar autoverkeer. En het is dé manier om Leiderdorp verkeersluwer te maken en de Leidse binnenstad te ontlasten.”

Begroeide wal

Hij heeft er goed over nagedacht, benadrukt hij. “De ruimte die de weg nodig heeft kunnen we compenseren. Bovendien zullen de weg en het al bestaande spoor dankzij een begroeide wal straks vanuit het park niet te zien en te horen zijn. Als je het zorgvuldig uitwerkt, wordt het park er zelfs beter van.”

Wanneer die route gerealiseerd zal zijn? Van Breda heeft nog geen idee. “Voor de gemeenteraadsverkiezingen zal vermoedelijk geen besluit worden genomen. Daarna zijn ze er minstens vijf jaar mee bezig, omdat het gefaseerd moet gebeuren om Leiden nog een beetje bereikbaar te houden. Als alles meezit kan Route071 in 2020 zijn gerealiseerd.”

Nieuwsbrief

Ontvang wekelijks de beste artikelen