11 juni, 2013

Economie & Werk

Het UWV voorspelt dat de werkloosheid in Holland Rijnland tot 2015 sneller stijgt dan gemiddeld in de rest van Nederland. Het percentage werkzoekenden zal eind 2014 nog wel lager zijn dan het landelijk gemiddelde. Leiden.nu vroeg het UWV naar het waarom.

Het UWV voorspelt dat de stijging van het aantal werkzoekenden tussen 2012 en 2014 in Holland Rijnland sterker is dan het landelijk gemiddelde: 37 procent versus 30 procent. Eind 2014 bedraagt de eindstand voor de regio 16.400 werkzoekenden. Maar waarom stijgt Holland Rijnland sneller?

Factoren die hierbij een rol (kunnen)spelen zijn: het opleidingsniveau in Holland Rijnland is relatief hoog in vergelijking met Nederland. De middelbaar en hoogopgeleide niet-werkende werkzoekenden nemen procentueel nu het meest in aantal toe, omdat de werkgelegenheid door de aanhoudende crisis voor deze groepen afneemt. Bovendien werken veel mensen uit Holland Rijnland buiten de regio. Werkloosheid die elders ontstaat heeft daardoor ook gevolgen voor de regio.

uwv baanontwikkelingIn het staafdiagram waarin de verwachte baanontwikkeling wordt geschetst, scoort Holland Rijnland bijna op alle fronten fors slechter dan het landelijk gemiddelde. Hoe kan het dat de afname van het aantal banen dan toch nauwelijks verschilt van het landelijk gemiddelde?

Het aantal banen in Holland Rijnland neemt af met 1,5 procent. Landelijk is de afname 1,4 procent.

Dat het percentueel niet zoveel verschilt heeft onder meer te maken met het gegeven dat een economische sector die flink meetelt in Nederland, zoals industrie, voor Holland Rijnland relatief gezien minder zwaar meetelt. Omgekeerd geldt dat voor distributie en consumentendiensten.

economische sectoren Holland Rijnland

 

Hoe groot is dan eind 2014 het percentage werkzoekenden in Holland Rijnland ten opzichte van de beroepsbevolking en hoe verhoudt zich dat tot Nederland?

ontwikkeling werkzoekendenpercentageHet werkzoekenden-percentage voor Holland Rijnland neemt toe van 4,8 eind 2012 tot 6,6 procent eind 2014. Landelijk neemt het werkzoekenden-percentage toe van 7,2 procent eind 2012 tot 9,3 procent eind 2014. Dus de regionale toename in procentpunten is met 1,8 minder groot dan de landelijke toename, die 2,1 procentpunt bedraagt.

 

Stel dat je nu voor een studiekeuze staat… wat heeft dan de grootste kans op baangarantie in Holland Rijnland in 2015 of 2016?

Allereerst geldt dat met name hogeropgeleiden ook buiten de regio werken, vooral in Groot Amsterdam en Haaglanden. En zekerheid kan (en wil) het UWV niet bieden. Maar de UWV spanningsindicator biedt uitkomst.

* Informaticaberoepen op middelbaar niveau: programmeurs en hoger niveau: technische systeemanalisten.

* (Para)medische beroepen op middelbaar niveau (vanaf mbo-3 en 4): verplegenden en doktersassistenten.

* Technische beroepen laag niveau: monteurs en controleurs elektrotechnische producten, op middelbaar niveau: elektromonteurs en hoofden technische dienst en op hoog niveau: werktuigbouwkundigen, elektrotechnici.

Nieuwsbrief

Ontvang wekelijks de beste artikelen