Vijftig miljoen euro maakt het kabinet vrij voor het bestrijden van de jeugdwerkloosheid. De helft daarvan is bedoeld voor de aanpak van jeugdwerkloosheid in arbeidsmarktregio’s. De andere helft is bedoeld om jongeren langer te laten doorstuderen, vooral op mbo-niveau.HollandRijnland155

Hoeveel euro de Leidse regio daarvan krijgt is nog niet bekend.  De middelen worden verdeeld op basis van het aantal werkloze jongeren in de regio. Wel is bekend dat de jeugdwerkloosheid in Holland Rijnland toeneemt. De groei was het afgelopen jaar zelfs iets hoger dan het Nederlands gemiddelde. De regio telde op 31 december 2012 1.356 ‘niet-werkende werkzoekenden’ onder de 27 jaar: een stijging van 32 procent. Terwijl na een jarenlange daling de jeugdwerkloosheid in deze regio tot halverwege 2012 nog de laagste was van Nederland.

“Doorleren voorkomt dat je nu langs de kant komt te staan en is op termijn goed voor je kansen op de arbeidsmarkt"

Valse start

De huidige stijging baart wethouder Jan-Jaap de Haan (cultuur, werk en inkomen) zorgen. En die zorgen gelden vooral de mensen die een beroepsopleiding hebben gevolgd. “Jongeren die net van school komen en niet aan de bak kunnen, hebben over een paar jaar niet meer de meest actuele kennis. Dat maakt hen minder aantrekkelijk voor werkgevers. Hun carrière maakt een valse start.” Zijn inspanningen zijn dan ook vooral op die groep gericht.

jan-jaap-de-haanTegelijkertijd is De Haan trots op de aanpak in de Leidse regio om jeugdwerkloosheid te bestrijden. Met het ROC Leiden en het ID College werkt hij eraan om tijdens deze economische crisis leerlingen langer op school te houden. “Doorleren voorkomt dat je nu langs de kant komt te staan en is op termijn goed voor je kansen op de arbeidsmarkt”, zegt De Haan.

Uit cijfers blijkt ook dat mbo-leerlingen ook tot doorstuderen geneigd zijn. Uit onderzoek in 2012 onder mbo-examenkandidaten van ROC Leiden en ID College bleek dat van de 1.519 studenten die geantwoord hebben er 650 doorstuderen.

Lerende omgeving

Tegelijkertijd is De Haan trots op de initiatieven die de gemeente de afgelopen jaren heeft ondernomen om de jeugdwerkloosheid aan te pakken. De gemeente Leiden begeleidt ook jongeren die een bijstandsuitkering aanvragen, via het Regionaal Actieplan Jeugdwerkloosheid. Dan gaat het om afgestudeerden mbo-4, hbo’ers en academici. In deze ‘Stage nieuw stijl’ werken jongeren een half jaar als trainee bij een werkgever, in de richting van hun studie. Ook volgen ze 15 dagen trainingen. “Een soort stage na de studie dus”, legt De Haan uit. “Voor jongeren is het belangrijk dat ze in die lerende omgeving blijven.”

Overigens waren er eind 2012 in totaal bijna 8.200 mensen met een WW-uitkering in Holland Rijnland. Dat is 25 procent meer dan een jaar eerder. In de regio zijn op mbo-niveau vooral vacatures in de detailhandel, de economisch-administratieve sector en de installatie- en metaaltechniek.

Betere uitgangspositie

werkloosheid LoesjeOver academisch geschoolde werklozen maakt De Haan zich minder zorgen. “Die zijn breed opgeleid, breed georiënteerd en breed inzetbaar. Hun uitgangspositie is daarmee veel beter. Bovendien kunnen zij een niveau lager aan de slag. Die vinden hun weg wel.”

Terwijl juist dat zoeken van hogeropgeleiden naar functies met lagere opleidingseisen de positie van mbo’ers ongunstiger maakt, concludeert het UWV.  Daardoor kan verdringing optreden. “En we verwachten meer verdringing van lageropgeleiden op de arbeidsmarkt. Automatisering en uitbesteding van werk aan lagelonenlanden leiden naar verwachting op dit niveau tot minder baankansen.”

 

Nieuwsbrief

Ontvang wekelijks de beste artikelen