18 oktober, 2013

Economie & Werk

Terwijl de regio Holland-Rijnland bijzonder hoog scoort op het aantal hoogopgeleiden, zullen de vacatures in 2014 in de regio vooral voor lager opgeleiden zijn. Dat blijkt uit de Arbeidsschets Holland Rijnland, die het UWV onlangs uitbracht.

Dat de Nederlandse economie in 2014 bescheiden zal groeien, daarover zijn bijna alle economen het wel eens. Toch leidt dit nog niet direct tot een toename van het aantal banen, stelt het UWV in de Arbeidsmarktsschets 2013. Sterker nog: voor 2013 en 2014 wordt in Holland Rijnland in de meeste sectoren nog een krimp van de werkgelegenheid verwacht. In 2013 groeit het aantal banen alleen in de zorg & welzijn. In 2014 komen daar de sectoren zakelijke diensten en de groothandel bij.

Bezuinigingen

Maar in andere sectoren zal de werkgelegenheid voorlopig dalen. Als gevolg van overheidsbezuinigingen verwacht het UWV voor 2014 een krimp van het aantal banen in het openbaar bestuur (-4 procent). Ook in de financiële dienstverlening zal het aantal banen afnemen (-2,5 procent) door herstructurering van bedrijfsactiviteiten: het afbouwen van lokale vestigingen. Ook in de detailhandel en de industrie, belangrijke leveranciers van werkgelegenheid in de regio, verwacht het UWV nog een daling van het aantal banen. Alle plussen en minnen samen, leiden in 2014 nog tot een daling van werkgelegenheid, aldus het UWV.

Stijging vacatures

werkloos 3Het aantal vacatures zal wél stijgen in 2013-2014 na een jarenlange daling. De meeste  vacatures van dit jaar waren er in de detailhandel, zorg en welzijn en zakelijke diensten (waaronder uitzendbureaus). En opmerkelijk: 44 Procent van alle nieuwe vacatures is op laag niveau. 23 Procent is voor hoger opgeleide werkzoekenden. En kan tot frictie en verdringing op de arbeidsmarkt leiden, want juist in Holland Rijnland is een groot deel van de beroepsbevolking hoger opgeleid.

In 2014 zal in de regio vooral behoefte zijn aan verzorgend & dienstverlenend personeel (laag en middelbaar niveau) en economisch-administratief (alle niveaus). Daarnaast is er ook een aanzienlijke behoefte aan technisch & industrieel personeel (alle niveaus).

Uitkeringen

Actuele gegevens tonen aan dat het aantal WW-uitkeringen in Holland Rijnland stijgt met 2,5 procent ten opzichte van het kwartaal ervoor. Maar dat is lager dan het landelijk gemiddelde van 4,9 procent. In absolute cijfers steeg het aantal uitkeringen ten opzichte van het derde kwartaal 2012 met 2.298 tot 9.820. Overigens bedroeg het aantal beëindigde WW-uitkeringen vanwege werkhervatting in 2013 4.822.

Nieuwsbrief

Ontvang wekelijks de beste artikelen