26 april, 2013

Economie & Werk

Blijf leren. Dat is de impliciete boodschap van de kwartaalrapportage van het UWV. Want ‘de relatieve situatie op de arbeidsmarkt is minder slecht naarmate het opleidingsniveau hoger is’. Overigens heeft Leiden in de regio de hoogste werkloosheid, maar die ligt nog altijd onder het landelijk gemiddelde.

Het UWV rapporteert over het aantal WW-uitkeringen en registreert het aantal niet-werkende werkzoekenden. Dat zijn mensen die bij het UWV zijn ingeschreven als werkzoekende en geen werk hebben of minder dan 12 uur per week werken.

Het aantal WW-uitkeringen steeg het laatste kwartaal met 10 procent (811 in absolute cijfers) in Holland Rijnland tot 8.850. Het aantal nww’ers steeg met 13 procent (1.508) tot 13.500. En die werkloosheid zal dit jaar alleen maar toenemen, voorspelt het UWV.

Lichtpuntjes

Tot zover even de sombere boodschap. Want het UWV meldt ook kleine lichtpuntjes. Het aantal nieuwe vacatures in Holland Rijnland nam toe met 8 procent. Vooral de vraag naar commerciële medewerkers, boekhouders en secretaresses, en systeemanalisten nam toe.

UWV stadsbouwhuis

Het UWV is gevestigd in het Stadsbouwhuis. foto: Du Prie Bouw en Ontwikkeling

Ook constateert het UWV een groeiende vraag naar personeel door seizoensarbeid (tuinbouw, horeca en recreatiesector). Dit schept kansen voor onder meer jongeren. En dat is belangrijk. Want juist de jongeren hebben het zwaar op de arbeidsmarkt. Het aantal jongeren met een WW-uitkering nam toe met 17 procent. Het aantal nww’ers onder de 27 nam toe met 16 procent.

Startkwalificatie

Als iets duidelijk wordt uit de cijfers is dat het volgen van een opleiding loont. Het nww-percentage voor ongeschoolden is meer dan het tienvoudige van het nww-percentage voor academici (38 procent versus 3,4 procent). Dat zijn landelijke percentages. Regionaal – in Holland Rijnland – vormen mensen met alleen basisonderwijs ruim 25 procent  van het totale aantal nww’ers. Neem je mensen met basisonderwijs, vmbo en mbo 1 samen – ‘geen startkwalificatie’ noemt het UWV dat – , dan is dat al 50 procent van het totaal aantal nww’ers. Academici komen tot 8 procent.

Tegelijkertijd zou daar zomaar een verklaring kunnen liggen waarom de werkloosheid in Leiden en omgeving relatief gezien nog meevalt: het opleidingsniveau van de Leidse bevolking is een van de hoogste van Nederland.

Nieuwsbrief

Ontvang wekelijks de beste artikelen