17 april, 2013

Economie & Werk

Het sociaal akkoord kan grote gevolgen hebben voor de sociale werkvoorziening DZB en de financiën van de gemeente Leiden. De kritiek van wethouder Jan-Jaap de Haan is niet mals. “Kabinet, werkgevers en werknemers besluiten over de gemeenten, zonder de gemeenten te laten meepraten.”

Overeind houden van drie jaar WW, voorlopig geen versoepeling van het ontslagrecht, en de 3 procentsnorm voor het begrotingstekort. Het zijn die thema’s die het debat over het sociaal akkoord bepalen. En misschien geeft het sociaal akkoord wel rust op sociaal-economisch gebied, maar de lokale gevolgen zijn niet te overzien, zegt wethouder Jan-Jaap de Haan (werk en inkomen). De sociale werkvoorziening – in Leiden ondergebracht bij DZB (De Zijl Bedrijven) – lijkt aan de vooravond te staan van een nieuwe reorganisatie. En De Haan vreest de financiële en sociale gevolgen. “Uiteindelijk kan het betekenen dat we voor de mensen die al langer in de bijstand zitten, nauwelijks nog geld hebben om hen te helpen bij het vinden van een plek op de arbeidsmarkt.”

 

'Ik geloof niet in grootschaligheid voor deze doelgroep.'

Kritiek op inhoud en vorm

Nu zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de sociale werkvoorziening. Die wordt in Leiden en directe omgeving uitgevoerd door DZB. De gemeente draagt het financiële risico en De Haan is politiek verantwoordelijk. De wethouder richt zijn kritiek op het sociaal akkoord op de inhoud én op de vorm ervan. Op de bestuursorganisatie die wordt opgetuigd én op hoe bepaald zal worden welke mensen op welk niveau kunnen werken. En dan is er ook nog het financiële plaatje.

dzb De Zijl Bedrijven

DZB verzorgt de sociale werkvoorziening in Leiden en omgeving

Eerst de vorm. De Haan: “De negentig sociale werkbedrijven die landelijk actief zijn moeten fuseren tot 35. Dat betekent voor De Zijl Bedrijven wellicht een fusie met SWA uit Alphen aan den Rijn en de MareGroep uit de Bollenstreek. En dat terwijl we er allemaal van overtuigd zijn dat juist een lokale aanpak – verbindingen maken met werkgevers als het LUMC, fietsenmakers of hotels – helpt om mensen met een beperking aan de slag te krijgen. Schaalvergroting staat daar averechts op. Ik geloof niet in grootschaligheid voor deze doelgroep.”

Perverse prikkels

Een ander probleem dat De Haan ziet is het bestuur. “Bij die grote werkbedrijven krijgen werkgevers en werknemers een plek in het bestuur, naast de wethouders. Die partijen dragen geen financiële risico’s, maar gaan wel meebeslissen. Dat bestuur wordt enorm en dus inefficiënt, met perverse prikkels, zoals de commissie-Buurmeijer heeft geconcludeerd in een parlementaire enquête naar de uitvoering van sociale verzekeringen.”

Wethouder Jan-Jaap de Haan

Wethouder Jan-Jaap de Haan

Maar ook inhoudelijk heeft De Haan grote bezwaren. “De laatste jaren is ingezet op ‘ontschotting’. Mensen met een verstandelijke beperking én mensen die langdurig in de bijstand zitten, leiden wij toe naar regulier werk. We gaan daarbij uit van wat mensen kúnnen. Nu lijkt het erop dat in het sociaal akkoord is bedacht dat we met een nieuwe indicatiestelling gaan bepalen wat mensen níet kunnen. Denken vanuit beperkingen. Dat is precies de andere kant op.”

Extra financiële druk

De sociale werkvoorziening zit onder druk van bezuinigingen en steeds wijzigende regelgeving al in een bijna permanente reorganisatie. Daar komt nu ook nog extra financiële druk bij: in de cao kunnen mensen met een beperking doorstromen tot een inkomen van 120 procent van het minimumloon. De Haan: “Dat gaat er niet voor zorgen dat mensen doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt. Bovendien komt er voor gemeenten geen geld bij, dus kost dat hogere inkomen ons geld. Uiteindelijk zou dat ervoor kunnen zorgen dat we voor de mensen die al langer in de bijstand zitten, maar geen indicatie hebben, nauwelijks geld over hebben om hen te helpen bij het vinden van een plek op de arbeidsmarkt.”

Of de plannen met de sociale werkvoorziening  – tijdens het debat in de Tweede Kamer over het sociaal akkoord op 17 april – allemaal overeind blijven? De Haan: “Ik heb vicepremier Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid horen zeggen dat zijn uitspraak dat dit sociaal akkoord ‘in beton is gegoten’, een faux pas was. We zullen zien…”

Nieuwsbrief

Ontvang wekelijks de beste artikelen