14 mei, 2013

Opinie

Gerard Bartels is erg geïnteresseerd in het wel en wee van de Breestraat. Hij aarzelde niet contact op te nemen met de redactie van Leiden.nu en zijn ideeën met ons te delen. “In eerste instantie zijn deze voortgekomen uit een D66-themagroep economische vitaliteit van Leiden”, licht hij toe. “Het verhaal is een eigen leven gaan leiden buiten de politieke context. Mijn ideeën komen overeen met die van het Stadslab, waarmee ik regelmatig contact heb. Ik probeer een draagvlak te creëren en hopelijk kan plaatsing op Leiden.nu daar een bijdrage aan leveren.”

De traditionele functie van de binnenstad als winkelcentrum staat onder druk. Leegstand van winkelpanden neemt toe en een afnemend aantal mensen bezoekt de binnenstad van Leiden. Oorzaken daarvan zijn: vergrijzing en het kopen via internet. Ook de matige bereikbaarheid van de binnenstad speelt een rol, ondanks het feit dat er dagelijks 730 (zevenhonderd en dertig) bussen door de Breestraat rijden.

Functieverandering

_DSC0011Met name die Breestraat is in verval en verpaupert langzaam maar zeker. Een opleving is noodzakelijk. De Breestraat moet in sociale en economisch zin weer levensvatbaar worden. Niet door te mikken op een uitbreiding van het winkelbestand, maar door in het stadscentrum te zoeken naar een beter evenwicht tussen winkels, cultuur, informatietechnologie en ontmoetingen. Een pleidooi dus voor een functieverandering.

Een functieverandering is meer dan een facelift: het is een transformatie van een tijdperk dat teneinde loopt, naar een nieuwe fase waarin het stadscentrum een andere rol vervult voor inwoners van Leiden, ondernemers en toeristen. Het Stadslab heeft een plan gelanceerd om van de Breestraat de mooiste straat van Nederland te maken: Project Breestraat 2022. Die ambitie kan mooi aansluiten bij de plannen voor het Singelpark, waarvoor de Leidse gemeenteraad 9 miljoen euro heeft gereserveerd.

Verkeersriool

Momenteel is de Breestraat de belangrijkste doorgaande route in Leiden voor het openbaar vervoer en de fiets. Een sluis voor verkeersstromen die in het westen de stad binnenkomen en aan de oostelijke kant de stad weer uitgaan. In mijn optiek is de Breestraat te mooi om als een verkeersriool dienst te doen. Wat mij betreft wordt die doorgangsroute in de nabije toekomst een verbindingsroute, een verbinding tussen het winkelcentrum van Leiden, de historische kern in de Pieterswijk en de diagonaal van het Singelpark.

'Als kers op de taart van deze cultuurboulevard wordt de Breestraat ook dé Leidse festivalstraat van Leiden'

Een eerste stap om de functie van de Breestraat te veranderen is om er overdag een wandelgebied van te maken en na zessen – eventueel – fietsers toe te laten tot de volgende ochtend tien uur. Overigens alleen als dit praktisch haalbaar blijkt en politiek opportuun is. Ook de bevoorrading van winkels en horeca dient goed geregeld te zijn en efficiënt te verlopen. De busroutes staan momenteel al ter discussie. In plannen van de gemeente wordt ingezet op halvering van het aantal bussen dat door de Breestraat rijdt, met de Langegracht en Hooigracht als alternatief. Voor de blijvende bereikbaarheid van het winkelcentrum kunnen zogenoemde hubs worden gecreëerd. Een hub is een station waar passagiersstromen herverdeeld worden over andere vervoersvormen. ‘Vervoer op maat voor iedereen’. Dat gebeurt nu al met de pendelbusjes door de Breestraat. Plekken die als hub zouden kunnen fungeren: Kort Rapenburg/Boommarkt, Beestenmarkt, Kaasmarkt en Garenmarkt. Fietsers kunnen hun weg vinden via de Langebrug, parallel aan de Breestraat.

Stilstand

LVC-LeidenEen tweede stap om te komen tot een functieverandering is alleen nog activiteiten in de Breestraat toe te laten die recht doen aan de betiteling ‘cultuur- en infoboulevard’. Momenteel is het culturele aanbod al groot: de Stadsgehoorzaal, Trianon, het LVC, een aantal boekhandels en de Waalse kerk. Behoudens de uitbreiding van de Stadsgehoorzaal aan de zijde van de Aalmarkt hebben zich de afgelopen vijftien jaar echter nauwelijks nieuwe ontwikkelingen voorgedaan. En stilstand is ook in dit geval achteruitgang.

Er zijn nieuwe innovatieve initiatieven nodig om de Breestraat te revitaliseren. Zeker nu het Aalmarktplan gestalte krijgt, kan de Breestraat niet achterblijven. Om in termen van het Stadslab te spreken: de functieverandering van de Breestraat moet gericht zijn op authenticiteit. Beleven en verblijven in een verkeersvrije openbare ruimte die rust uitstraalt. Een aantrekkelijke cultuurboulevard, die dient als diagonaal tussen de oost- en de westpool van het Singelpark en als verbindende factor het leven in de stad een impuls geeft. In Leiden valt wat te beleven.

Nieuwe musea en cafés

De transformatie van de Breestraat naar een cultuur- en infoboulevard houdt concreet in: een versterking van het bestaande cultuuraanbod, een vernieuwing van het cultuuraanbod en een vervlechting met de informatietechnologie. Te denken valt daarbij aan:

 • Een tentoonstellingsruimte
 • Een museum voor moderne kunst (bijvoorbeeld het Jan Wolkers museum)
 • Een sportmuseum
 • Een oldtimer museum (als initiatief van gezamenlijke Leidse autodealers)
 • Leids historisch museum Het Rijnlandhuis
 • Expositieruimtes
 • Congresfaciliteiten, in samenwerking met Leidse onderwijsinstellingen
 • De Melkfabriek, als centrum voor lezingen en discussies
 • Diverse muziekcafés, ieder gericht op een eigen genre
 • Een café voor stand-up comedy, een literair en een sportcafé
 • Verhuizing van de bibliotheek van de Nieuwstraat naar de Breestraat

... en minimaal 7 festivals

Als kers op de taart van deze cultuurboulevard wordt de Breestraat ook dé Leidse festivalstraat. Naast het Leiden International Film Festival, de Leidse jazzweek en het Leids Cabaret Festival, kan worden gedacht aan een klassiek muziekfestival, een festival voor stand-up comedians, een festival voor wereldmuziek en een informatietechnologiefestival. In de Breestraat is namelijk een flink aantal IT-georiënteerde winkels gevestigd. Deze winkels hebben vooralsnog geen toegevoegde waarde voor de Breestraat als cultuurboulevard. De informatietechnologie en cultuur kunnen met elkaar verknoopt worden: de Breestraat als cultuur- en infoboulevard. De Breestraat als verbindende factor.

Nieuwsbrief

Ontvang wekelijks de beste artikelen