30 juli, 2013

Opinie

Oegstgeest bij Leiden? En Leiderdorp ook? Volgens de Leiderdorpse PvdA-voorman Olaf McDaniel zou de berichtgeving hierover bewijzen dat de komkommertijd is aangebroken.

Als politici opmerken dat het blijkbaar komkommertijd is, dan weet je als journalist vaak dat je goud in handen hebt. Meestal is het een poging om groot maar onwelgevallig nieuws te bagatelliseren. Of een onderwerp dat niet, of nog niet, naar buiten had mogen komen.Schermafbeelding 2013-07-30 om 15.16.46

Zaterdag stuurde Olaf McDaniel, fractievoorzitter van de Leiderdorpse PvdA, een tweet de wereld in onder de noemer komkommertijd. Hij zegt daarin dat hij, anders dan het Leidsch Dagblad, geen reuring in de regio verwacht over het rapport waarin Oegstgeest het advies krijgt om met Leiden te fuseren, eventueel ook met Leiderdorp erbij. ‘Lees het rapport maar.’

Tussenrapport

De hele regio moet bestuurlijk op de schop, ook Leiden.nu schreef er al over, en dat zou geen reuring geven? McDaniel, onderweg naar zijn vakantieadres, wil desgevraagd dat standpunt nog wel eens herhalen en uitleggen. “In de eerste plaats is het pas een tussenrapport. Dat lees ik nergens. En de onderzoekers hebben nogal wat reserves. Ze spreken een zekere mate van voorkeur uit, maar zeggen erbij dat een fusie het meest ingewikkelde en gevoelige scenario is. Dan vind ik het opmerkelijk dat zoiets als groot nieuws wordt gebracht.”

Schermafbeelding 2013-07-30 om 15.19.14Zelfs de grootste revolutie begint met een tussenrapport, zou je daartegenin kunnen brengen. McDaniels collega’s van Burgerbelangen in Leiderdorp vinden het in elk geval wél nieuws. Die kwamen meteen met een verklaring. Met ‘verbijstering die in boosheid dreigt om te slaan’ hebben ze vernomen dat het Leiderdorpse college in het door Oegstgeest gehouden onderzoek zou hebben gezegd dat het wil meepraten als het tot een fusie tussen Leiden en Oegstgeest komt. Terwijl in Leiderdorp de gemeenteraad een ‘Toekomstvisie 2025’ heeft vastgesteld die erop neerkomt dat het dorp zo lang mogelijk zelfstandig blijft. Burgerbelangen ziet terugkomen van reces als niet realistisch, maar wil direct daarna een extra raadsvergadering. Zo ontdaan is de partij over een college dat schijnbaar zijn eigen standpunt naar buiten brengt als zou dat het gemeentelijke standpunt zijn.

Aan tafel

Als het ene raadslid iets een komkommer vindt, en de ander wil een extra raadsvergadering, dan gaan wij journalisten er nog veel plezier aan beleven. Tot ver na komkommertijd. Wat ook helpt: we hebben op McDaniels advies het rapport er nog eens bijgepakt. Leest u even mee wat de twee Leiderdorpse wethouders (Wassenaar, VVD en Van der Eng, D66) de onderzoekers lieten weten.

‘De gemeente wil in principe zelfstandig blijven en via samenwerking met andere partijen dat blijven bevorderen (“we moeten het van samenwerking hebben”). Ook vanuit meer zakelijke argumenten zin kiest Leiderdorp nu niet voor fusie, omdat de voor de hand liggende fusiepartner, Leiden, hier in de ogen van Leiderdorp “niet klaar voor is”. Als Oegstgeest op enig moment zou kiezen voor een (verkenning van een) fusie met Leiden, Leiderdorp ook aan tafel zou willen schuiven.’

Die laatste ‘zin’ kun je rustig vijf keer lezen. En je kunt discussiëren over de betekenis van ‘aan tafel schuiven’. Iemand kan aan tafel zitten bij twee fusiepartners zonder zelf mee te fuseren. Maar de meest logische interpretatie is toch dat er zowel inhoudelijk als grammaticaal zoiets staat als ‘ikke meedoen!’ Komkommertijd of niet.

Relevante artikelen

Kom maar bij Leiden

Nieuwsbrief

Ontvang wekelijks de beste artikelen