28 mei, 2013

Opinie

Het Leidse onderwijs wordt voornamelijk geassocieerd met de universiteit. Onterecht, betoogt internetondernemer en Leidenaar Huib van Zessen. Hij vindt dat Leiden zich moet profileren als Onderwijsstad met een gebalanceerd onderwijsaanbod op alle niveaus.

Wie het over onderwijs in Leiden heeft, lijkt het automatisch over de universiteit te hebben. Buiten onze stadsgrenzen roept de Leidse student een beeld op van een corporaal type met halflang haar die studeert aan de Universiteit Leiden, maar zijn dagen vooral slijt in de krochten van de sociëteit (een beeld dat zich makkelijk laat uitmelken). Ook binnen de stadsgrenzen lijkt de visie op onderwijs voornamelijk beperkt tot het wetenschappelijk onderwijs. Programma Leiden Kennisstad moet van de stad een exporteur van wetenschappelijke kennis en de valorisatie ervan maken met het Bio Science Park als paradepaardje.

Het is begrijpelijk dat we de sterke kanten van de stad naar buiten presenteren. Leiden is inderdaad een Museumstad en een Kennisstad, maar ook absoluut een Onderwijsstad. Onze stad heeft namelijk een prachtig gebalanceerd onderwijsaanbod met goede opleidingen op alle niveaus. Naast de Universiteit Leiden hebben we de Hogeschool Leiden, ROC Leiden, Webster University, de lokale dependances van ROC Mondriaan en ROC ID college, de Leidse Instrumentmakers School, het NTI en LOI. Een aanbod om trots op te zijn.

Onderwijs is nu al een van de belangrijkste economische sectoren van onze stad. Zo werkt een op de zeven Leidenaren in het onderwijs. Daarnaast zullen in het onderwijs de komende jaren door vergrijzing veel arbeidsplaatsen vrijkomen. Ook herbergt de stad verschillende bedrijven die zich speciaal op onderwijs richten. Neem bijvoorbeeld de Keuzegids. Dit is de enige onafhankelijke gids die de kwaliteit van MBO, HBO en universitaire opleidingen kritisch beoordeelt en vergelijkt. Ook grote studiekeuzewebsites als Qompas, HBOstart, MBOstart en Kiesjestudie zijn gevestigd in Leiden.

De potentie die in de stad aanwezig is dankzij onderwijsinstellingen en hun studenten zou beter ingezet kunnen worden voor de stad en haar economie. In economisch zware tijden kan het talent van studenten een belangrijke bijdrage leveren aan het bedrijfsleven. Denk hierbij aan stageplekken, maar ook aan kortere projecten waarbij groepjes studenten bedrijven gratis helpen bij het vinden van oplossingen voor problemen.

Als bedrijven meer zouden samenwerken met onderwijsinstellingen is dat niet alleen een goedkope manier om projecten te realiseren, het verbetert ook de kwaliteit van het onderwijs. Actuele casussen leveren een veel betere leerervaring dan fictieve casussen die al jaren worden hergebruikt. Dat zorgt voor een betere aansluiting op de arbeidsmarkt. Daarnaast zou het een oplossing zijn voor het nijpende tekort aan stageplaatsen in het MBO.

De potentie van Leiden Onderwijsstad zou ook beter benut worden als onderwijsinstellingen meer met elkaar samenwerken. Dat gebeurt bijvoorbeeld al in de zorg. In de Leidse Proeftuin Zorg & Welzijn werken de Universiteit Leiden en de Hogeschool Leiden samen met andere kennisinstellingen. Innovaties in de zorg die door wetenschappers worden ontwikkeld, vinden dankzij de bijscholing van verpleegkundigen hun weg naar de stad. Hiermee krijgen Leidenaren de beste zorg, wordt Leiden de plek voor zorginnovatie en verbetert de kwaliteit van het onderwijs. Dit soort samenwerking kan op veel meer gebieden plaatsvinden.

De invulling van Leiden Kennisstad moeten we breder zien dan alleen de universiteit of het Bio Science Park. Leiden kan pas echt een Kennisstad worden als wij het predicaat Onderwijsstad met trots uitdragen. Als Leiden een stad is waar studenten van alle niveaus graag komen studeren omdat het onderwijs van hoge kwaliteit is en omdat er voldoende relevante stages te vinden zijn. Een stad die profiteert van de synergie tussen onderwijsinstellingen op alle niveaus, waar ontdekkingen worden gedaan, maar ook hun praktische toepassing en uitvoering vinden.

Nieuwsbrief

Ontvang wekelijks de beste artikelen