16 november, 2013

Stad & Politiek

Buurtbewoners en politie waren er al bang voor: dat de overlast in Groenoord zou terugkeren toen eind oktober het alcohol- en drugsverbod afliep. Inmiddels is er alweer een nieuw verbod, maar ook dat is tijdelijk, tot en met 31 januari. Het overlastprobleem blijkt al jarenlang te spelen. Zowel de buurt als de politie wil graag een permanent verbod.

In Leiden geldt sinds 2005 op straat een algemeen alcohol- en drugsverbod binnen de singels, met name om de overlast van zwervers tegen te gaan. Buiten de singels geldt dat verbod niet. Toch werd er de afgelopen jaren op meerdere plekken buiten het centrum ook een alcohol- en drugsverbod ingesteld. In de wijk Groenoord, grenzend aan de Maresingel, gebeurde dat voor het eerst in de zomer van 2012. Het tijdelijk verbod werd dit jaar opnieuw ingevoerd in Groenoord en is van kracht op de Snelliusplaats, de Robert Kochplaats, het schoolplein van de Vrije School Mareland en op de binnenplaatsen aan de Raamstraat en de Jennerstraat.

Goedkope vieux

Schermafbeelding 2013-11-16 om 10.17.02Aan de binnenplaats op de Jennerstraat liggen een peuterspeelzaal en een buitenschoolse opvang. ‘Het ging hier voor de invoering van het huidige verbod niet zo goed’, vertelt Jennifer, die werkzaam is voor de buitenschoolse opvang. ‘Er zou op het schoolplein niet geblowd of gedronken moeten worden. Dat hoort niet bij kinderen in de buurt. Toch vonden we hier in de ochtend regelmatig bierblikjes en wietzakjes op het plein. Dat is de laatste tijd gelukkig veel minder, dankzij het verbod dat nu geldt. Het zou jammer zijn als het verbod weer afloopt, want dan gaat het gewoon weer mis.’

Ook Mick Hoogervorst, die als politieagent onder meer de wijk Groenoord onder zijn hoede heeft, erkent dat het probleem chronisch is. ‘In het centrum van Leiden geldt een algemeen alcohol- en drugsverbod. Doordat Groenoord net één straat buiten de singels ligt, geldt het verbod daar doorgaans niet en gebruiken vooral jongeren de pleintjes en straten daar om in te drinken’, legt Hoogervorst uit. ‘Die jongeren komen meestal niet uit Leiden, maar uit bijvoorbeeld Warmond of Oegstgeest. Zij drinken dan snel en veel, het liefst goedkope vieux, voordat ze de stad in gaan. Dat heeft altijd al heel veel overlast gegeven bij de bewoners van Groenoord.’

Die jongeren komen meestal niet uit Leiden, maar uit Warmond of Oegstgeest

Poep opruimen

Ton van Kesteren, bestuurslid van de buurtvereniging van Groenoord, heeft een woning aan de Snelliusplaats. Hij woont al 43 jaar in de wijk. ”Groenoord is een ontzettend leuke buurt, maar door al dit gedoe wordt er een negatieve stempel op gedrukt. Daarom ben ik al jaren bezig met dit verbod”, aldus Van Kesteren. ”Hangjongeren komen hier indrinken, herrie maken en laten vuilnis achter. Soms doen drugsdealers hier hun handel. Daklozen overnachtten wel eens in die speelhuisjes op de pleintjes, of gebruikten ze als wc. Dan konden wij die poep als omwonenden opruimen. Daarom hebben we die speelhuisjes zelfs weg moeten laten halen. Dat ging gewoon niet meer. Alle slaapkamers grenzen aan die pleintjes en kinderen kijken daar op uit. Als er herrie wordt gemaakt, dan kunnen zij niet slapen.”

90 euro boete

Dankzij het verbod kan de politie nu serieus optreden. Wanneer agenten op een van de vijf plekken stuiten op overtreders, worden deze allemaal weggestuurd. Er zijn geen uitzonderingen op die regel. Ook worden hun namen genoteerd. Wanneer dezelfde persoon meerdere malen genoteerd staat, wordt er vaak een boete uitgeschreven. Wijkagent Hoogervorst is blij met die maatregelen. ”Op basis van het huidige verbod worden overtreders weggestuurd of redelijk hoog bekeurd (circa 90 euro red.). Normaal gesproken konden we dat als politie niet doen”, aldus Hoogervorst. ”Ik ben er dan ook een voorstander van dat het verbod het hele jaar door blijft gelden en dat borden aangeven waar het verbod geldt.”

Schermafbeelding 2013-11-16 om 10.16.40Van Kesteren sluit zich daarbij aan. ”Een bord geeft de buurtbewoners zelf ook meer armslag. Dan kunnen ze zeggen: ‘Je mag hier niet zijn, kijk maar, het staat daar’,” verklaart de betrokken Leidenaar, die vreest voor een terugkeer van overlast wanneer het verbod wordt opgeheven. ”Nu is het beter, omdat de politie ook beter controleert. Op de fiets of met de auto komen ze geregeld langs. Maar de overlast wordt niet minder als de termijn van het verbod afloopt.”

Geen permanent verbod

De wens van de buurtbewoners en wijkagent ten spijt, zal er waarschijnlijk geen permanent verbod komen. Dat laat de gemeente helder weten in een reactie. ”Algemeen geldt dat wij per situatie bekijken wat een proportionele maatregel is. Elke maatregel, zoals een dergelijk verbod, wordt nadat we dat een bepaalde periode hebben ingezet ook gezamenlijk geëvalueerd”, aldus Hennie Castelein, een woordvoerder van burgemeester Lenferink. ”Op dit moment is de gemeente van mening dat een permanent verbod voor deze vijf pleintjes geen passende maatregel is.”

Het mag duidelijk zijn dat de inwoners van Groenoord daar anders tegen aan kijken. Zij menen voor de zoveelste keer voor een jaar te staan waarin er regelmatig sprake van overlast zal zijn. De strijd is wat hen betreft dan ook nog lang niet gestreden. ”We blijven knokken voor een permanent verbod”, aldus Van Kesteren.

Nieuwsbrief

Ontvang wekelijks de beste artikelen