Centrummanagement: ‘Herinrichting Breestraat moet in één keer goed’

www.volnieuws.nl/ 7 feb

Leiden – De Breestraat wordt in 2014 opnieuw ingericht. Naar aanleiding van inspraakreacties vanuit Centrummanagement Leiden en aangesloten stadspartners en stakeholders hebben gemeenteraad en college het wensbeeld nog krachtiger en duidelijker omschreven. Zo komt de gebruiker van de Breestraat centraal te staan, in plaats van het Openbaar Vervoer. “We juichen het toe dat de raad en het college dit standpunt hebben ingenomen. Met de aanstaande herinrichting zijn we echter nog lang niet bij het gewenste eindbeeld. Het Centrummanagement en aangesloten partners nodigen donderdag 7 februari de Commissie Leefbaarheid & Bereikbaarheid uit om in één keer tot de gewenste herinrichting te komen”, aldus het Centrummanagement:

Wensbeeld

Het wensbeeld bestaat onder andere uit het verlagen van de snelheid naar 15 km/uur en het voorrang geven aan de fietser en de voetganger door middel van een inhaalverbod. Ook moet de openbare ruimte opgeknapt worden met de historische Leidse Lantaarns en een nieuwe klinkerbestrating. De uitvoering van het wensbeeld is in het kaderbesluit echter nog afhankelijk van de resultaten van een haalbaarheidsonderzoek. Dit is opvallend: het is niet aan de orde óf, maar hóe we tot de gewenste herinrichting komen.

“Dit alles heeft tot doel de Breestraat weer tot een aangename straat voor bewoners, ondernemers en bezoekers te maken”

van 600 naar 325

Het Centrummanagement pleit dan ook voor een duidelijk en concreet plan van aanpak, waarin staat hoe de herinrichting in 2014 wordt gehaald. Dit plan dient losgekoppeld te worden van de eventuele realisatie van de Ringweg Oost en moet aantonen hoe het aantal bussen van 600 naar 325 of minder wordt verminderd. Wij vragen de gemeente het plan vóór de zomer te presenteren. Op deze manier  wordt duidelijkheid verschaft over het moment én de wijze waarop de Breestraat in 2014 opgeknapt wordt. Het voorkomt ook dat de Breestraat twee keer moet worden opengebroken, wat funest zou zijn voor ondernemers en bewoners.

Nieuwsbrief

Ontvang wekelijks de beste artikelen