13 maart, 2014

Stad & Politiek

Dertien Leidse partijen doen mee aan de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart. Leiden.nu stelt de lijsttrekkers voor. Mart Keuning is aanvoerder van de ChristenUnie-lijst.

Welke ontwikkeling in Leiden vindt u het mooist en waarom?

Dat mensen zelf meedenken over kansen in de stad. Initiatieven als de Churchill-Avenue en het Singelpark bewijzen dat de beste ideeën uit de stad zelf en niet uit het stadhuis komen.

Wat moet er anders in Leiden?

Er moet meer aandacht zijn voor kwetsbare mensen. Daklozen bijvoorbeeld. Die moet je niet verbieden om te bedelen, je moet ze niet opjagen, maar je moet er als gemeente voor ze zijn. Perspectief bieden, helpen om hun leven weer op de rails te krijgen. Samenleven, dat vereist dat je mensen helpt, dat je het samen doet, in plaats van mensen te isoleren.

Waarom moeten we op uw partij stemmen?

De ChristenUnie is een sociale partij, maar ook solide. Dat betekent: betrouwbaar bestuur, niet onnodig geld uitgeven. Eerst nadenken: is dit echt de taak van de gemeente? Hou je bij de kerntaken: een goede en groene leefomgeving, een veilige stad, zorg voor elkaar.

Eén keiharde belofte. Uw partij zal niet in een college gaan zitten dat…

kwetsbare stadsgenoten niet helpt maar negeert.

Noem twee dingen die het college de afgelopen vier jaar goed gedaan heeft.

Schermafbeelding 2014-03-13 om 10.39.47De ondergrondse vuilniscontainers waardoor we als stad eindelijk af gaan rekenen met de meeuwenproblematiek en heel veel zwerfvuil. Daar waren we als ChristenUnie erg voor! Ook de aandacht voor studentenhuisvesting is ons uit het hart gegrepen. Studenten horen bij de stad, en dat betekent dat je de voorzieningen op orde moet houden.

In uw programma ligt veel nadruk op zuinigheid en een afkeer van grootse prestigeprojecten. Noemt u er eens een of meer.

Bij ieder voorstel moet je bedenken of het echt gaat om een taak van de gemeente. Topsport bijvoorbeeld, hartstikke mooi, maar daar gaat al zo veel geld in om! Daar hoeft de gemeente niet meer voor bij te lappen. Of het bouwen van een poptempel: mooi, maar niet van gemeenschapsgeld.

Stel u heeft het voor het zeggen. Waar zou u een half miljoen minder aan uitgeven en waar gaat die heen?

De subsidies voor topsport zouden stoppen. Dat geld zou gaan naar betere doorstroommogelijkheden en hulp aan daklozen, om ze weer perspectief te geven. En aan meer groene initiatieven in de wijken. Groen is niet zomaar een leuke hobby of een mooie kleur, maar essentieel voor een goed woonklimaat: gezondere lucht, plezieriger wonen en mooier wonen.

Waar zou het in de campagne wat u betreft meer over moeten gaan?

Thema’s die ik mis zijn: hoe ondersteunen we vrijwilligers die zo belangrijk zijn in de stad? Hoe ondersteunen we de kleine winkeliers? En: hoe pakken we de huisjesmelkers aan?

Nieuwsbrief

Ontvang wekelijks de beste artikelen