12 maart, 2014

Stad & Politiek

Dertien Leidse partijen doen mee aan de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart. Leiden.nu stelt de lijsttrekkers voor. Robert Strijk is aanvoerder van de D66-lijst.

Welke ontwikkeling in Leiden vindt u het mooist en waarom?

Dat we nu echt investeren in onze stad. Van Rijnlandroute tot parkeergarages, van Lakenhal tot studentencampus, van ondergrondse afvalcontainers tot de herinrichting Breestraat. De stad bruist. Er is dynamiek.

Wat moet er anders in Leiden?

Leiden moet duurzamer. Met meer geld voor fietsvoorzieningen, laadpalen voor auto’s, leningen voor energiebesparing bij mensen thuis en meer groen. Daarnaast moeten we investeren in onze economische kracht; de banen van morgen. Voor Leiden is dat de kenniseconomie! Dit betekent meer geld voor onderwijs, stimuleren van ondernemerschap en innovatie en een beter bereikbaar Leiden met de auto, OV of fiets.

Waarom moeten we op uw partij stemmen?

D66 is sinds vier jaar de grootste partij in Leiden en heeft laten zien dat wij daadwerkelijk dingen in gang kunnen zetten. Dat komt omdat D66 echt open blijft staan voor de manier waarop we onze doelen willen halen. Die werkwijze creëert draagvlak en daardoor gebeurt er ook echt wat.

Eén keiharde belofte: uw partij zal niet in een college gaan zitten dat…

waarden aantast rondom vrijheid of gelijkheid van mensen.

Noem twee dingen die de oppositie de afgelopen vier jaar goed gedaan heeft.

Schermafbeelding 2014-03-13 om 10.20.39De gewenste nieuwe bestuursstijl (waarbij inhoudelijke argumenten en het belang voor Leiden voorop staan) kon alleen succesvol zijn als oppositiepartijen meewerkten aan die manier van draagvlak vinden en besluiten. Dat was soms wennen, maar ging meestal heel goed. Ook bij de gezamenlijke zoektocht naar alternatieve oplossingen voor een RGL of Ringweg Oost was de bijdrage van de oppositie zeer constructief.

Met welke partijen vormt D66 het liefst een college?

D66 sluit op voorhand geen enkele partij uit, tenzij een partij de gelijkheid van mensen aantast of groepen burgers uitsluit. Een heel belangrijk punt voor D66 is de bestuursstijl. D66 wil de stad op een open, transparante manier blijven besturen, waarbij de gemeente echt luistert naar de inwoners van Leiden. D66 wil daarover de komende collegeperiode weer afspraken maken.

Stel u heeft het voor het zeggen. Waar zou u een half miljoen minder aan uitgeven en waar gaat die heen?

D66 denkt dat het reëel is verder te bezuinigingen op de ambtelijke organisatie, door de dienstverlening verder te automatiseren en meer gemeentelijke producten aan te bieden via een website i.p.v. aan een loket. D66 wil verder investeren in onderwijs.

Waar zou het in de campagne wat u betreft meer over moeten gaan?

Hoe wij onze dichtbevolkte en dichtbebouwde stad de komende jaren qua duurzaamheid, economie en leefbaarheid klaar maken voor de toekomst. En hoe wij als Leidenaren samen met elkaar die klus gaan klaren. D66 wil vooruit.

Hieronder de pitch van D66  in 45 seconden tijdens het Leids Ruimte-debat 

Nieuwsbrief

Ontvang wekelijks de beste artikelen