05 maart, 2014

Stad & Politiek

Dertien Leidse partijen doen mee aan de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart. Leiden.nu stelt de lijsttrekkers voor. Te beginnen met die van de Partij van Tegenwoordig. Dat is een nieuwe partij, met als voorman Jerry Gijbels.

'De Partij van Tegenwoordig is voor meer participatie'

Welke ontwikkeling in Leiden vindt u het mooist?

In Leiden is heel veel mogelijk, burgerinitiatieven worden door vrijwilligers en enthousiaste Leidenaren opgepakt en tot een succes gemaakt. Dit is tekenend voor de kracht van onze stad.

Wat moet er anders in Leiden?

Bij verschillende projecten in Leiden lijkt het alsof de Leidenaar alleen wordt verteld wát er gaat veranderen in plaats van te vrágen wat er moet veranderen. De Partij van Tegenwoordig staat voor meer participatie in besluitvorming en is niet alleen in verkiezingstijd geïnteresseerd in uw mening.

Waarom moeten we op uw partij stemmen? 

Zonder een landelijk blok aan het been wil de Partij van Tegenwoordig, opgericht door en voor Leidenaren, met een transparante en pragmatische aanpak de stad en haar inwoners een gemeenteraad geven die zij verdient.

Eén keiharde belofte. Uw partij zal niet in een college gaan zitten dat ….

zichzelf als leidend ziet in plaats van de Leidenaar.

Noem twee dingen die het college de afgelopen vier jaar goed gedaan heeft. 

Dit college heeft netjes zijn termijn uitgezeten en heeft in die tijd een aantal mooie stappen genomen. Het uitbreiden van museum de Lakenhal is een langlopende kwestie waar eindelijk een klap op is gegeven! Daarnaast wil de PvT de burgemeester complimenteren met zijn standpunt omtrent legale wietteelt. Een onderwerp waar veel over te doen is!

Wat gaan jullie anders doen dan de bestaande partijen?

Door eerlijke en transparante communicatie willen we Leidenaren een handreiking doen om meer betrokken te worden bij de besluitvorming in Leiden. Door gebruik te maken van de hedendaagse technologie kan de gemeente voor een betere communicatie kiezen dan bijvoorbeeld omtrent de Ringweg Oost gedaan wordt.

Stel u heeft het voor het zeggen. Waar zou u een half miljoen minder aan uitgeven en waar gaat die heen?

Onderzoeken en ontwerpen van projecten is een kostbare hobby aan het worden. De Partij van Tegenwoordig is voor meer participatie en wil inspringen op de vraag in plaats van aanbod te creëren. Met het bespaarde geld zouden initiatieven van Leidenaren om creatief om te gaan met leegstand voor een deel gefinancierd kunnen worden om zo meer betaalbare woningen te realiseren.

Waar zou het in de campagne wat u betreft meer over moeten gaan?

Partijen mogen wat de PvT betreft uitgaan van hun eigen kracht. Het afgeven op andere programma’s kan prima in een debat, maar is tijdens interviews of op Twitter een teken van zwakte.

Nieuwsbrief

Ontvang wekelijks de beste artikelen