24 februari, 2014

Stad & Politiek

De politieke partijen in Leiden vertellen in elk 45 seconden hun visie over de ruimte in de stad. Niet wat ze niet willen en niet wat anderen fout doen, maar wat hun visie is voor Leiden voor de komende 4-10 jaar. Totaal in minder dan 10 minuten. En vervolgens gaan ze met maximaal 2 partijen meer de diepte in. Over Parkeren, bereikbaarheid, winkelen en wonen in de wijken. Over ruimte dus. Op woensdag 5 maart 2014, 20.00 uur, Nieuwe Energie  

Woensdag 5 maart 2014, 20 uur in Nieuwe Energie

Het eerste officiële debat

Wat hebben Robert Strijk (D’66) , Arjen Liemburg (PvdA), Walter van Peijpe (GroenLinks) en DaanSloos (Leefbaar Leiden) nu wel en niet gemeen met elkaar ? En dit zijn slechts enkele namen van de deelnemers.

RUIMTE in een brede zin des woords is voor Leiden een belangrijk thema: omgevingskwaliteit, stedelijke ontwikkeling en bereikbaarheid beslaan samen dan ook ca. 35% van de Leidse begroting. Het gaat dan over zaken als openbare ruimte, stedenbouw en infrastructuur, bereikbaarheid en parkeren, stationsgebied en Singelpark.

Toch weten veel kiezers niet welke onderwerpen uit zijn of haar stad te koppelen zijn aan een politieke kleur. Met dit debat willen we helderheid verschaffen aan de kiezer.  In dit eerste officiële debat voor de gemeenteraadsverkiezingen willen we van alle partijen hun visie voor 2024 horen en wat daar de gevolgen van zijn; wat de partijen nu wel of juist niet willen. En wat ze er voor over hebben.

Job de Kruiff
Introductie, de stand van zaken:  Job de Kruiff (Leiden.nu , ex-Leidsch Dagblad)

gijsbert van Es
Gespreksleider:  Gijsbert van Es (NRC, Leiden, Stadslab)

Gideon Roggeveen
Slotbetoog: Gideon Roggeveen

Zie hier alvast alle partijen

Nieuwsbrief

Ontvang wekelijks de beste artikelen