20 mei, 2013

Stad & Politiek

Zorgvuldig overleg. En plotseling heftige weerstand. Het overkwam de Beheergroep Veiligheid en Openbare Orde, die een brug plande over de Maresingel om zo een tijdelijke toegang tot daklozenopvang De Binnenvest te realiseren. Vooral de toon in de discussie deed pijn, blikt teamleider Mirsad Strojil terug. “Daklozen zijn gewoon mensen. Dat lijken ook politici soms te vergeten.”

Dat het terrein van EON ooit gesaneerd zou moeten worden, omdat het zwaar vervuild is, is al jaren bekend. En vanwege subsidievoorwaarden moet de gemeente Leiden daar dit jaar mee starten. Op zich geen probleem, want het is een soort niemandsland. Maar tegelijkertijd is het de toegangsroute naar het Papegaaisbolwerk, zoals de 24-uurs opvang van Stichting De Binnenvest heet. Een route van ongeveer 200 meter, zo’n 4 meter breed. 

Alle opties doorgenomen

Het vinden van een goede toegangsroute was een klus voor de Beheergroep Veiligheid en Openbare Orde. Daarin zitten de gemeente, twee wijkverenigingen, de politie, stichting De Binnenvest, de cliëntenraad en woningcorporatie Portaal als eigenaar van het pand. “We hebben alle opties doorgenomen”, vertelt Mirsad Strojil. “De brug over het water, de sanering

De huidige corridor tussen Langegracht en de daklozenopvang in Nieuwe Energie

De huidige corridor tussen Langegracht en de daklozenopvang in Nieuwe Energie

faseren, door een fietsenstalling. Aan elke oplossing zaten haken en ogen. De brug zou bijna direct tegenover een basisschool komen. De sanering faseren zou enorme extra kosten opleveren en gezondheids-risico’s. De route door de fietsenstalling stuitte op bezwaar van de politie en druiste in tegen de afspraken met de wijk. We hebben met alle partijen overlegd, ook met de Vrije School Mareland. We kozen voor de brug. En in het overleg waarvan ik dacht dat we zouden bespreken welke maatregelen we konden nemen om overlast te beperken, escaleerde de zaak.”

Junkiebrug

Wat volgde was een kettingreactie aan opinies. De brug heette al snel junkiebrug. Er kwam een voorstel dat de daklozen door doorgezaagde zeecontainers over het te saneren terrein zouden kunnen lopen. Of dat bij geen oplossing voor de toegangsroute de daklozenopvang maar helemaal dicht moest.

Strojil kan zich de weerstand voorstellen. “Wij hebben hier een groep die echt vervelend gedrag

daklozenopvang deur

De entree naar het Papegaaisbolwerk, de daklozenopvang in Nieuwe Energie

vertoont. Een groep die zichtbaar is als daklozen, met verslavingsproblemen en psychiatrische stoornissen. Ik ben ervan overtuigd dat we de overlast van die groep kunnen beperken.”

Maar hij hekelt de toon waarop werd gesproken: “Het grootste deel is dakloos door schulden of relationele problemen. Die kunnen geen kant op. Maar je zou ze op straat niet herkennen als daklozen. In de discussie is volledig uit het oog verloren dat het over mensen ging.”

Zeecontainers

De beeldvorming in de discussie staat haaks op wat Strojil wil bereiken met zijn cliënten. “Dat daklozen meedoen aan de maatschappij. En dan begin je niet met een corridor. Dan wil je de toegang van maatschappij tot daklozenopvang zo kort mogelijk houden. Stel je voor – het kan ook jou overkomen – dat je onverhoopt naar de daklozenopvang moet. Het is je eerste keer. Rechts is de grond 4 ½ meter diep afgegraven en lopen mannen met veiligheidspakken. Jij moet door een tunnel van zeecontainers. Dan voel je je behalve dakloos ook een outcast. Gewoon door domme pech.”

Streep eronder

Camera veiligheid

Stevige controle bij de toegang van het Papegaaisbolwerk

De oplossing voor de toegang is gevonden in een route die over het parkeerterrein van woningcorporatie De Sleutels en Alliander loopt, langs de werkplaats van De Sleutels en strak langs de te saneren grond. “Je kunt je afvragen hoe gezond onze tijdelijke toegangsroute is… Maar dit is goed werkbaar.”

De discussie heeft Strojil geraakt, maar hij heeft er een streep onder gezet. “We moeten verder. De directeur van basisschool Mareland heeft een aantal keer contact gezocht. Hij is hier ook geweest. Heeft gezegd dat het niet zo is bedoeld. Dat snap ik. Zoals ik ook het gevoel van de school snap. Echt.”

 

Schadelijk

“De discussie is wel schadelijk geweest voor het beeld van de daklozen en daklozenopvang en voor ons werk. Of de daklozen zelf er last van hebben? Nee, die volgen het nieuws niet zo. Maar later, als ze werk zoeken of huisvesting , dan zijn precies dit de discussies waar zij last van hebben.”

Nieuwsbrief

Ontvang wekelijks de beste artikelen