Gemeenteraad stelt bestemmingsplan Waagblok vast

Op 16 februari 2012 heeft de gemeenteraad unaniem het bestemmingplan ‘Aalmarkt-Mandenmakerssteeg en omgeving deel 1 Waagblok’ vastgesteld. Dit bestemmingsplan maakt de ontwikkeling van het Waagblok mogelijk. Het Waagblok is het eerste deel van het Aalmarktproject dat in de uitvoering gaat. De ontwikkeling van het Aalmarktgebied zorgt voor circa 8.000 m2 uitbreiding van het winkelgebied in de Leidse binnenstad.

Het Waagblok is het eerste deel van het Aalmarktproject dat in de uitvoering gaat

Het Aalmarktproject bestaat uit drie delen:

aalmarkt impressieWaagblok, Haarlemmerstraatblok en Stadsgehoorzaalblok. Het project wordt in fases uitgevoerd. De uitvoering van het Waagblok staat als eerste op de planning. Daarom is voor dit blok als eerste een bestemmingsplan vastgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan voor het Haarlemmerstraatblok is nog in procedure en dat voor het Stadsgehoorzaalblok wordt binnenkort ook in procedure gebracht.

Geschiedenis Aalmarktproject

aalmarkt vroeger Vanaf 1998: ontstonden bij College en Raad plannen om het vergeten Aalmarktgebied aan te pakken. 1998 en 1999:Studiefase i.s.m. Bouwfonds MAB leidt tot de Ruimtelijke Structuurvisie en het plan ‘Leve de Aalmarkt’. 2002: 

  • Er wordt een open planproces gestart n.a.v. referendumverzoek om het plan ‘Leve de Aalmarkt’ ter discussie te stellen.
  • De projectgroep NAP (Nieuw Aalmarktplan) wordt opgericht.
  • De gemeente en de projectgroep Nieuw Aalmarktplan sluiten een convenant.
  • Het voorontwerp Stadsvernieuwingsplan Aalmarkt e.o. wordt opgesteld

2003: Raadsbesluit Stadsvernieuwingsplan Aalmarkt en omgeving 2004: Projectbesluit Aalmarkt en ontwikkelovereenkomst met Bouwfonds MAB 2005: Stadspeiling De Steeg en het Pleintje 2006: Raad keurt uitvoeringsbesluit Stadsgehoorzaal goed

Nieuwsbrief

Ontvang wekelijks de beste artikelen