08 augustus, 2013

Stad & Politiek

Als het aan GroenLinks ligt, gaat Leiden het gebruik van de e-fiets stimuleren. In Twente heeft een grote campagne vijfhonderd forensen uit de auto gekregen.

De elektrische fiets is aan een grote opmars bezig. In januari van dit jaar werd in Nederland de miljoenste e-fiets verkocht. Dat deze fiets gangbaarder wordt en ook zijn suffe imago enigszins kwijtraakt, biedt perspectieven. In kringen van verkeerskundigen geldt namelijk de regel dat we op een normale fiets hooguit een woon-werkafstand van 8 kilometer aankunnen (of willen), maar op een e-bike gaan we tot wel de driedubbele afstand.

De fiets naar Schiphol

Met andere woorden, de fiets-met-accu is voor Leidenaars die in Den Haag werken, ja zelfs voor Merenwijkers met een baan op Schiphol, een prima optie. Lissenaren die in het LUMC werken, kom lekker op de e-fiets. En zelfs al pakken sommigen die fiets maar twee keer in de week, al lonkt bij slecht weer toch de auto, het e-fietsgebruik vermindert de lucht- en geluidsoverlast en de drukte op autowegen. Fietsen is gezond en, politiek niet onbelangrijk: beleid om het fietsen te bevorderen is een stuk goedkoper dan de meeste andere manieren om verkeersproblemen op te lossen, zoals asfalt aanleggen of – weet u nog? – sneltrams.

Schermafbeelding 2013-08-08 om 13.32.28Nu er sinds kort mooie ‘fietssnelwegen’ liggen tussen Leiden en Den Haag, lijkt het GroenLinks dan ook tijd voor een campagne naar Twents model. Het heeft daarover vragen gesteld aan burgemeester en wethouders. In Twente kregen vorig jaar bijna vijfhonderd werknemers van bij een convenant aangesloten bedrijven een tegemoetkoming als ze een e-fiets kochten en die voor woon-werkverkeer gingen gebruiken. Die mensen maken gemiddeld duizend autokilometers per persoon minder. Op basis daarvan spreken de plannenmakers van een groot succes, dat bovendien maar twee ton heeft gekost.

De eerste reactie kreeg GroenLinks uit VVD-hoek en was een schampere: Wanneer komen er eens schriftelijke vragen van GroenLinks zonder door belastinggeld gesubsidieerde plannen?, twitterde raadslid Frederik Zevenbergen. Inderdaad is de gemeente momenteel meer bezig met bezuinigen dan met nieuwe plannen, maar GroenLinks heeft het potje voor bereikbaarheid op de korrel en dat is nog goed gevuld met een deel van de opbrengst van de Nuon-aandelen. Bovendien, een campagne en een convenant hoeven niet veel te kosten.

Fietsnota

Fanatieke fietsers zullen zich eerder afvragen of in en rond Leiden sommige fietspaden en kruispunten met name in de ochtendspits niet al aan hun maximum aantal fietsers zitten. Maar laat Leiden nou allerlei plannen en ambities hebben op dat terrein. Vorige maand is de fietsnota vastgesteld, of zoals hij officieel heet: de Nota herijking fietsroutes 2013-2020.

Schermafbeelding 2013-08-08 om 14.58.13Daarin staan samengevat de volgende voornemens:

– 10 % meer fietsgebruik in 2020. Bij die doelstelling wordt opgemerkt dat het bevorderen van woon-werk fietsen op (middel-)lange afstand als kansrijk geldt.

– Vaststellen van een regionaal en lokaal hoofdfietsroutenetwerk. In volgorde van potentie worden die routes voltooid: dat wil zeggen de ontbrekende schakels worden ingevuld en de knelpunten verholpen.

– Daarnaast maatregelen op het gebied van fietsparkeren, fietsveiligheid, bewegwijzering, doorstroming bij verkeerslichten, promotie, en aansluiting op het recreatief fietsnetwerk.

Onder promotie, genoemd bij het laatste punt, vallen ook plannen als bevordering van het e-fietsbezit via bedrijven. GroenLinks vraagt, kortom, nauwelijks om iets nieuws. Ook de kosten hoeven het probleem niet te zijn. Er is voor het geheel aan fietsmaatregelen in de komende acht jaar 21 miljoen begroot. En gezien de voorliefde van het huidige gemeentebestuur voor grote campagnes – denk aan ‘Elke dag dichterbij‘ en de meeuwen Bartje, Brutus en Bertje – zal die e-fiets campagne er heus wel komen. De slagzinbedenkers kunnen aan het werk.

Relevante artikelen

Op naar vijf Breestraten

Nieuwsbrief

Ontvang wekelijks de beste artikelen