13 januari, 2014

Stad & Politiek

Bij het afscheid van de Kamer van Koophandel Leiden schetst Aart van Bochove, oud-wethouder en bedenker van het Leidse ondernemersfonds, 198 jaar KvK in de stad, overhandigt 15 pagina’s historie en schetst de enorme veranderingen in de regio van de afgelopen 20 jaar.

Urgentie

Aart van Bochove closeDe rijkdom is toegenomen, de verpaupering is aan banden gelegd, het infuus van de overheid is niet meer nodig, het percentage hoger opgeleiden is in één generatie gestegen van 17 naar 57. Aart van Bochove waarschuwt voor het gevaar dat dit succes voor vanzelfsprekend wordt genomen. Hij pleit ervoor om de urgentie voor waardeschepping groot te houden.

Hieronder een samenvatting van zijn verhaal  “HOE BOUW JE EEN REGIO?”, Vijf lessen uit twee decennia.

Door Aart van Bochove. Samenvatting door 6server.nl/leiden

Hier het hele verhaal  Hoe bouw je een regio – Symposium De economie van Rijnland.

Kamers in de 9 steden

KvkToen Nederland in 1814 een koninkrijk werd, waren er Kamers in Amsterdam, Rotterdam, Dordrecht, Middelburg en Vlissingen. Bij koninklijk besluit van 10 april 1916 werden er ook Kamers van koophandel ingericht in vier oude industriesteden:  Gouda, Schiedam, Vlaardingen en Leiden.

Na januari 2014 zijn de kamerkantoren in Lisse, Alphen en Leiden gesloten en verdwijnt de adviesfunctie van de Kamer aan het lokaal bestuur. Daarmee komt een einde aan een Rijnlandse instituutsgeschiedenis van 198 jaar.

Les 1: laat nooit de regie los

De les voor het georganiseerde bedrijfsleven is simpel: zorg dat je bij grote projecten als coregisseur aan tafel komt bij de overheid, al was het maar om de overheid stabiel te houden. En als dat niet lukt, als je enige rol is om supporter te zijn van overheidsvoornemens: kies dan zelf je doelen.

Les 2: wees voorbereid

De combinatie van open lijnen, een deels formeel en deels informeel netwerk, snelheid, parate kennis en improvisatie heeft geleid tot voorwaarden waarin het Bio Science Park zich jarenlang in stabiliteit heeft kunnen ontwikkelen.

Les 3: investeer in je identiteit

Het maakt een lobby om iets gedaan te krijgen voor een gemeenschappelijk belang een stuk geloofwaardiger, wanneer je kunt redeneren vanuit een heldere economische identiteit.

Een tweede voorwaarde om sterk te kunnen lobbyen, is eensgezindheid. Partijen waar je bij gaat lobbyen – grote bedrijven waarvan je de investeringsbeslissingen wilt beïnvloeden en overheden met investeringsmiddelen (rijk en provincie) – hebben het vaak voor het uitkiezen. Iedereen begrijpt wel dat grote beslissingen nooit alleen maar toegejuicht worden. Maar een regio waarin de grootste partijen onderling verdeeld zijn, kan een succesvolle lobby vergeten. Niemand doet zaken met een verdeeld huis.

Les 4: zoek talent en boor organiserend vermogen aan

Er zijn talloze ondernemers die best actief willen worden, als er maar een behoorlijke structuur staat en de interessante vragen aan de orde komen. En de vorming van die nieuwe structuren kan ver gaan. Het bedrijfsleven beschikt in Leiden in de binnenstad (centrummanagement) en het sciencepark (Biosciencepark Foundation) en met Leiden Marketing over eigen governance organisaties, die de overheid partij geven en een professioneel platform verschaffen aan de actieve bedrijven, groot en klein.

Les 5: neem de verantwoordelijkheid

De vijfde les in ‘region building’ – neem als onderneming en als bedrijfsleven verantwoordelijkheid voor stad en regio – is minder een les uit het verleden. Het is meer een voorspelling voor de nabije toekomst. De overheid kan het niet (langer) alleen, de ondernemers ook niet.

Slot: afscheid van de Kamer van Koophandel

aart en vertrekkersHierboven staan vijf lessen in ‘region building’. De Kamer van Koophandel was in al deze acties een aanwezige factor. Per 1 januari 2014 valt ‘regiostimulering’ weg uit het takenpakket van de Kamer en sluit het Rijnlandse kantoor van de Kamer. De regio moet daarmee verder zonder een vast adres, waar als vanzelfsprekend de lijnen bij elkaar kwamen. Er valt een gat in de kennisinfrastructuur. Het staat vast dat er een vorm van opvolgerschap zal komen. Er is genoeg  kennis, organiserend vermogen, geld en ‘power’ in de regio. En de Kamer zelf heeft genoeg bijgedragen aan het besef dat je ondernemen niet in je eentje doet.

Nieuwsbrief

Ontvang wekelijks de beste artikelen