10 april, 2013

Stad & Politiek

Leiden kan vele miljoenen bezuinigen als het gemeentebestuur vaker een beroep doet op de inzet en deskundigheid van zijn inwoners. Dat beweert Thijs Hemmes, voorzitter van het Stadslab.

”Stedenbouwkundigen, architecten, we hebben ze allemaal in ons netwerk”, zegt Hemmes. En volgens hem zijn die mensen graag bereid zich kosteloos voor Leiden in te zetten. Met als resultaat: goedkopere plannen, met meer draagvlak in de stad.

'Dertig jaar geleden was het in Leiden allemaal niets'

Schroom afgooien

Het bestuur van vrijwilligersdenktank Stadslab heeft deze week met burgemeester en wethouders van gedachten gewisseld. Het ontving veel waardering voor werk dat al gedaan is. ”Maar we hebben ook geconstateerd wat er nog niet goed gaat. Een commissie van Stadslab heeft in het verleden bijvoorbeeld een stuk geschreven over honderd dingen die beter kunnen in Leiden. Makkelijk realiseerbare dingen, zoals een bankje zes meter verplaatsen. Daar is helaas nog weinig van terechtgekomen. We hebben afgesproken dat wij daarin assertiever moeten worden. De schroom afgooien, en gewoon vragen wanneer er eens wat gebeurt. En de gemeente moet van haar kant beter communiceren wat de beperkingen zijn, zoals geld, maar ook ambtelijke protocollen en verplichte aanbestedingsprocedures, waardoor dingen soms lang duren.”

Trots op de stad

De gemeente mag van Hemmes dus ook vaker aangeven waar ze hulp bij kan gebruiken. ”We zijn een hoogopgeleide stad met betrokken mensen die veel willen doen, zeker als ze daartoe uitgenodigd worden.” Een leraar aardrijkskunde met een heel leuk plan als alternatief voor maatschappelijke stages: heeft-ie in de aanbieding. Een stedenbouwkundige die meedenkt over de Lammermarkt: gratis voorhanden. Het klinkt bijna te mooi om waar te zijn, al die vrijwillige betrokkenheid. Geldt die straks ook nog als de crisis in met name de bouw voorbij is? Volgens Hemmes wel. ”Dertig jaar geleden was het in Leiden allemaal niks. Maar inmiddels zijn Leidenaars hartstikke trots op de stad. Ze zien kansen, en ze willen zelf graag het verschil maken.”

Volgende artikel

Leiden gaat voor geel

Nieuwsbrief

Ontvang wekelijks de beste artikelen