28 juli, 2013

Stad & Politiek

In een openlijke flirt presenteert Leiden zich als de ideale fusiepartner voor Oegstgeest. En volgens de onderzoekers die het dorp inschakelde, zou dat nog de beste keus zijn ook.

Naar het schijnt moeten veel Oegstgeestenaren er niet aan denken, maar op het gemeentehuis staat de zelfstandigheid van het dorp ter discussie. Enkele weken geleden heeft onderzoeksbureau Louter in opdracht van Oegstgeest gesprekken gevoerd met bestuurders uit alle omliggende gemeenten en de provincie. Op basis daarvan raadt het een fusie met Leiden aan. Leiderdorp zou in dat geval ook willen aanhaken.

Schermafbeelding 2013-07-28 om 21.08.28In de Oegstgeester gemeenteraad is het laatste woord er nog lang niet over gezegd. De beloofde dialoog met de bevolking moet eigenlijk nog beginnen. Maar met het verschijnen van dit tussenrapport is een flinke eerste stap gezet. We weten nu hoe er van Hillegom tot Wassenaar en op het provinciehuis over de bestuurlijke toekomst van Oegstgeest wordt gedacht.

Het Griekenland van de regio (prachtig, maar blut) wilde blijkbaar voor het zelf de markt op gaat eerst eens weten uit welke hoek het de meest welwillende benadering kan verwachten. Katwijk bijvoorbeeld valt op dat punt eigenlijk al af. Het heeft laten weten best bereid te zijn om op sommige terreinen samen te gaan werken. Maar het benadrukt meteen ook de enorm verschillende gemeenschappen. Bovendien: volgens de onderzoekers zou samenwerken met de gemeente Katwijk Oegstgeest strategisch alleen maar schaden, omdat het de band met Leiden zou verslechteren, terwijl die veel logischer en nuttiger is.

Liever bij Leiden

De conclusie van het rapport, en dat is bijvoorbeeld ook in lijn met het advies van de provincie: zoek je heil in de Leidse regio. Op zijn minst in een hechtere samenwerking. Daarmee sluit je aan bij bestaande vormen van samenwerking en het biedt strategische kansen voor de economische ontwikkeling en verbetering van de bereikbaarheid in het gebied.

Misschien beter nog: een fusie. Dan heb je meteen ook een sterkere positie aan allerlei onderhandelingstafels, een sterkere organisatie en een sterker bestuur. Want Oegstgeest is dan als gemeenschap wel sterk, bestuurlijk, organisatorisch en financieel kan het van een fusie met de grote broer alleen maar beter worden. Al denkt blijkbaar niet iedereen daar zo over. Leiderdorp heeft zich zelfs hardop afgevraagd of Leiden op dit moment wel klaar is voor een fusie.

Geflirt

Meer nog dan de roddels spat het geflirt soms van de pagina’s, in het rapport. Leiden werpt zich in de strijd als niemand minder dan de reddende engel. Op het moment dat Oegstgeest een fusiepartner zoekt, wil Leiden heel graag die fusiepartner zijn!, zo staat in het verslag van het gesprek dat burgemeester Lenferink, wethouder Strijk en twee hoge ambtenaren met de onderzoekers voerden. Het uitroepteken maakt deel uit van het verslag.

De twee zouden volgens Leiden goed bij elkaar passen. ‘Beide gemeenten hebben een hoog aantal zelfbewuste hoogopgeleide professionals.’ Leidenaars zouden in hun wooncarrière ook makkelijk de stap naar Oegstgeest maken. En zoals Leiden zijn cultuuraanbod heeft, zijn in Oegstgeest de parken en winkelcentrum Lange Voort erg aantrekkelijk. Bestuurlijk en strategisch liggen bovendien de voordelen voor het oprapen, als we Leiden moeten geloven. Dat belooft een veel effectievere en efficiëntere besluitvorming als het gaat om bijvoorbeeld bedrijventerreinen en bereikbaarheid.

In Leiderdorp vinden ze Leiden dus eigenlijk een onrijpe partner, maar toch willen ze wel aanhaken zodra het tot een fusie met Oegstgeest komt. (Liefst met Zoeterwoude er ook nog bij, alleen dat heeft geen interesse).

De bal ligt nu dus helemaal bij Oegstgeest. Waarover de onderzoekers wel opmerken dat er emoties en gevoeligheden zijn om rekening mee te houden. De bevolking hecht aan de kleinschaligheid en (woon)kwaliteit in het dorp. Maar zelfs daar heeft Leiden in voorzien. ‘Ook emoties zijn reëel en Leiden wil er van haar kant alles aan doen om deze te benoemen en een plaats te geven’, heeft het de onderzoekers laten weten.

Nieuwsbrief

Ontvang wekelijks de beste artikelen