09 mei, 2013

Stad & Politiek

Krijg je kriebels of jeuk van de blauwe zone? Of van meeuwen die grijze vuilniszakken kapot pikken? Of van die eindeloze discussie over de Breestraat? Met de slogan ‘Kriebels of jeuk, sleutelfiguren gezocht’ proberen de partijen in de gemeenteraad mensen te motiveren om politiek actief te worden. En de belangstelling is groot: na een week al meer dan vijftig aanmeldingen.

Dát er een campagne wordt gevoerd om inwoners van Leiden enthousiast te maken voor de gemeentepolitiek is niets nieuws. Dat gebeurt iedere vier jaar, in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. De ene keer wat zichtbaarder dan de ander. Deze keer springt-ie in het oog met de slogan ‘Kriebels of jeuk’.

Mooi moment

“We waren door het presidium van de gemeenteraad gevraagd mensen te motiveren politiek actief te worden”, zegt Ceryl de Heer, woordvoerder van de Leidse gemeenteraad. “En een jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen is daarvoor een mooi moment.”

kriebels rijnlandrouteIn deze vierjaarlijkse campagne worden van oudsher belangstellenden geworven voor een plek op de kieslijst bij een van de partijen. Maar daarvan is nu geen sprake. “Deze campagne is bewust breder getrokken. Veel partijen zijn al een eind op streek met het samenstellen van hun kandidaatsleden voor de gemeenteraadsverkiezingen. Maar binnen partijen is altijd ruimte voor actieve leden. Ze kunnen participeren in werkgroepen en zo wennen aan de politieke cultuur.”

Sleutelfiguren

“Iedereen in Leiden heeft wel een mening over wat goed is of niet. Denk aan de Breestraat, een poppodium of de Rijnlandroute. Daarop hebben we ingespeeld”, zegt Rody Vonk van de Friskijkers, die de campagne bedacht. “De slogan ‘Kriebels of jeuk’ riep direct vraagtekens op bij de kriebels p-garagesopdrachtgever. Dat vonden wij wel mooi, want dat betekende dat we in de opzet – mensen prikkelen en nieuwsgierig maken – geslaagd zijn. Mensen bij wie het gaat kriebelen of van wie de handen gaan jeuken om deze onderwerpen aan te pakken, worden uitgenodigd de campagnesite www.sleutelfigurengezocht.nl te bezoeken. Hier ontdekken ze of ze Sleutelfiguur zijn.”

'De campagne loopt tot de zomer, maar is wat dat betreft nu al geslaagd.'

Op de campagnesite staan vijf stellingen. Zoals ‘Ik wil altijd alles weten over wat er speelt in Leiden’. En  ‘Ik wil mijn mening over Leiden verkondigen’. Tenzij je alles negatief beantwoordt, ben je klaar voor de gemeentepolitiek.

Boven verwachting

Voor deze campagnes geen abri’s of posters in de stad. Maar wel zijn lokale media gewezen op ‘Kriebels of jeuk’. “Kranten, websites, wijkverenigingen, winkeliersverenigingen en kriebels poppodiumwoningcorporaties zijn allemaal benaderd”, vertelt De Heer. En ze hebben er wat mee gedaan, want het resultaat is tot nu toe boven verwachting, zegt ze. “Na anderhalve week hebben al vijftig mensen informatie opgevraagd, aangegeven een raadvergadering bij te willen wonen, de open dag te willen bezoeken of een afspraak te willen maken. De campagne loopt tot de zomer, maar is wat dat betreft nu al geslaagd.”

Tijdgeest

Het soort mensen dat reageert varieert, vertelt De Heer. “Er zitten mensen bij die al lid zijn van een politieke partij en nu besluiten actief te worden. Er zitten ook mensen bij die twijfelen tussen twee partijen. En mensen die nog helemaal geen politieke voorkeur hebben, maar gewoon actief willenkriebels thuiszorg zijn uit liefde voor de stad. Het is aan ons om hen onafhankelijk naar de juiste partij te begeleiden.”

 Wat het succes van de huidige campagne is, weet Ceryl de Heer ook niet. “Misschien komt het door de snelle verspreiding van zo’n campagne door sociale media. Maar wellicht is het de tijdgeest: mensen willen zich in maatschappelijk opzicht actiever inzetten.”

Nieuwsbrief

Ontvang wekelijks de beste artikelen