18 september, 2013

Stad & Politiek

Plotseling stonden ze online, de citoscores. Op de website van RTL Nieuws. Het hele goede nieuws: Leidse scholen scoren goed, gemiddeld ruim boven het landelijk gemiddelde. Maar ondanks de euforie, zijn schooldirecteuren voorzichtig met die citocijfers. “En dat zouden ouders ook moeten zijn.”

Eerst maar even de Leidse scholen noemen die het beste (Lorentzschool, 8,4) en het slechtste (’t Klankbord, 6,5) scoren op de lijst die RTL Nieuws dit weekend publiceerde. Hebben we dat gehad. Dan gaan we nu nuanceren.

Leiden.nu belde met twee schooldirecteuren en met de directeur van PROO, de Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden, die bestaat uit vijftien scholen waarvan er 13 de citotoets deden. En allemaal zeggen ze hetzelfde. “Die citoscores zijn niets nieuws. Wat je eerst met drie klikken met de muisknop kon vinden, vind je nu met één klik.”

En verwacht geen jij-bakken. Over het beleid op hun eigen school willen ze nog wel wat kwijt. Maar oordelen over andere scholen is er niet bij.

Grotere prestatie

Over de eigen school dan maar. Jan Los, directeur van de protestants-christelijke basisschool De Leidse Hout (scoort een 8) is niet verbaasd. “Ik ken mijn cijfers.” En natuurlijk is hij er blij mee. Maar hij relativeert ook. “We werken er hard voor. Maar dat wil niet zeggen dat ze op een school die lager scoort dat niet doen. Bij sommige scholen, met een andere leerlingssamenstelling, is een 7,6 misschien wel een grotere prestatie dan die 8 bij mij.”

Risicovol

Harmanneke Ensing is drie jaar directeur van basisschool De Zwaluw (scoort 6,9). Zij vindt het publiceren van alleen de citoscores ‘risicovol’. “Het geeft niet aan op welke wijze een school vormgeeft aan passend onderwijs. Je hebt scholen die open staan voor zorgleerlingen. Je hebt scholen die hier wat afhoudender in zijn. Dat moet je in de weging meenemen. Maar daar is al veel over gezegd door allerlei organisaties.”

“Je moet wel bedenken dat tegenover een leerling die laag scoort op de citotoets, bijna twee leerlingen met een hoge score moeten staan om de inspectienorm te halen. Toch is zij tevreden met de ontwikkelingen binnen de school. We zien een stijgende lijn. Daar werken we hard voor: we proberen het maximale uit kinderen te halen, ieder kind op zijn/haar eigen niveau, onder andere door professionalisering van leerkrachten en een sterk onderwijskundig beleid. En met de hoge score van de citotoets van 2013 zitten we met dezelfde berekening volgend jaar zelfs boven dat landelijk gemiddelde.”

'Wij zijn voor transparantie. Maar we wijzen er wel op dat er meer is dan cito-score alleen.'

Toekomstige ouders moeten zeker niet alleen naar die citoscores kijken, benadrukt Marton de Pinth, directeur bestuurder van PROO Leiden, waarin 15 openbare scholen in basis- en speciaal onderwijs verenigd zijn. Bij de PROO scholen zit meer dan de helft van de Leidse leerlingen (gemiddelde score van die scholen: 7,6). De Pinth heeft er geen problemen mee dat die cijfers nu op een rijtje staan. “Wij zijn voor transparantie. Maar we wijzen er wel op dat er meer is dan cito-score alleen.”

'Bezoek de school. Proef de sfeer. Praat met ouders. En maak dan je keuze.'

“Vergeet niet dat de citotoets een focus heeft op taal en rekenen. Maar basisscholen leren kinderen veel meer, waaronder ook sociaal-emotionele ontwikkeling. Bij de keuze van een school moet je naar de volle breedte van het onderwijs kijken op een school. En dat is veel meer dan taal en rekenen.” De Pinth denkt niet dat cito-scores de doorslag geven bij het maken van een keuze voor een school. “Dat was informatie die al beschikbaar was. Maar het gaat ook om locatie, om sfeer.”

Dat zegt ook Jan Los van de basisschool De Leidse Hout. “Voor toekomstige ouders is het belangrijk om verder te kijken dan die cito-scores alleen. Bezoek de school. Proef de sfeer. Praat met ouders. En maak dan je keuze.”

Nieuwsbrief

Ontvang wekelijks de beste artikelen