15 mei, 2014

Stad & Politiek

Doen wat je kan om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven functioneren. Het is tegenwoordig hét motto in de ouderenzorg, maar het is ook de bestuurlijke koers van het nieuwe college van Oegstgeest. ‘Vitaal Oegstgeest’, hebben VVD, LO en CDA hun collegeprogramma genoemd.

Vorig jaar leek de mogelijkheid van een gemeentelijke herindeling in de Leidse regio in een stroomversnelling te komen. Oegstgeest staat er financieel en bestuurlijk niet best voor, en het liet onder meer een onderzoeksbureau een rondje maken langs gemeenten in de buurt. Die mochten aangeven in hoeverre ze geïnteresseerd waren in meer samenwerking of zelfs een fusie met Oegstgeest. Leiden wierp zich op als meest welwillend, om niet te zeggen gretig, maar in het dorp leek de afkeer van die stad daardoor alleen maar te groeien. Een deel van de Oegstgeester bevolking zou voor zijn nieuwe paspoort nog liever naar Katwijk of Noordwijk gaan dan naar de Breestraat te moeten, zo bleek al snel. Liever nog behoudt de gemiddelde Oegstgeestenaar zijn eigen voorzieningen, en het dorp zijn eigen karakter.

Urgentie

Maar die gemiddelde Oegstgeestenaar weet nog niet half hoe beroerd zijn gemeente ervoor staat. Althans, een half jaar geleden wist-ie dat nog niet. Het onderzoeksbureau schreef het als volgt:

Gebleken is dat bewoners en maatschappelijke groeperingen de urgentie/”pijn” (…) niet of nog niet in de eigen beleving voelen. Voor het verkrijgen van draagvlak onder de bevolking voor vergaande keuzes in bestuurlijke organisatie (samenwerken/samengaan) is het van vitaal belang dat deze risico’s scherper worden geformuleerd en gedeeld.

Vrij vertaald: Jullie spelen op het gemeentehuis mooi weer, en daardoor zien de bewoners van jullie dorp (met een schuld van bijna honderd miljoen) de gevaren nog niet.

De risico’s zijn, opnieuw volgens de onderzoekers:

– Slechte belangenbehartiging van Oegstgeest in regionale en provinciale belangen
– Erosie/verschraling van dienstverlening en voorzieningenniveau
– Vermindering van innovatief vermogen van organisatie en bestuur
– Onvoldoende vermogen tot uitvoeren van nieuwe taken in het sociaal domein
– Onvoldoende weerbaarheid bij financiële tegenvallers

Een akkoord vol goede voornemens, die nog geld kosten ook

Formateurs

Of de formateurs van het nieuwe Oegstgeester college het rapport op tafel hadden liggen of niet, feit is dat ze er weinig aan doen om ‘urgentie’ of ‘pijn’ aan den volke te tonen. Ze hebben een akkoord gesloten vol goede Schermafbeelding 2013-07-28 om 21.08.28voornemens, waarvan de meeste nog geld kosten ook. De lokale lasten worden als het even kan niet verhoogd, de dienstverlening, de leefomgeving en de gemeentelijke website wel verbeterd. Daar staat dan als geplande inkomsten tegenover dat er gemeentelijk onroerend goed wordt verkocht en dat de grondexploitatie eindelijk geld gaat opleveren, na de fiasco’s rond nieuwbouwwijken Poelgeest en Nieuw Rhijngeest.

D66

De voor Leidenaars opvallendste ‘maatregel’ is overigens dat D66 buiten het Oegstgeester college is gehouden. Het was de enige partij die in haar verkiezingsprogramma voor meer samenwerking (of zelfs fusie!) met de grote stad pleitte. En ondanks dat wellicht impopulaire standpunt waren de democraten ook in Oegstgeest op 19 maart dé winnaar van de verkiezingen. Maar ze hebben hun positie als grootste partij niet in een greep naar het pluche kunnen omzetten.

Misschien dat met zo’n uitgesproken en stevige partij in de oppositie, de debatten ook stevig worden, en zodoende de pijn en urgentie in het dorp vanzelf beter aan het licht komen. Althans, voor wie überhaupt kennisneemt van wat er in de gemiddelde raadsvergadering wordt besproken. De aftrap is vandaag. En nog dit jaar, zo staat in het akkoord, wil Oegstgeest eruit zijn met wie en hoe het de bestuurlijke samenwerking gaat opzoeken. Want al staat de zelfstandigheid van het dorp voorop, dat er af en toe hulp nodig is, ontkent ook het nieuwe college niet. Net als bij die tachtiger die nog zo graag in zijn eigen huis blijft wonen.

Nieuwsbrief

Ontvang wekelijks de beste artikelen