18 juli, 2013

Stad & Politiek

Met een paar ingrepen kan Leiden een echte Waterstad worden. Daarvoor pleit een werkgroep onder leiding van de Kamer van Koophandel.  

Met drie nieuwe verbindingen wordt het Leidse centrum een stuk aantrekkelijker om doorheen te varen. In de eerste plaats moet de dam uit de Maresingel, zodat er een compleet rondje singels te maken is. Deze wens is overigens niet nieuw. Iedereen die wel eens op de Leidse singels heeft gevaren of geschaatst, snakt ernaar. Het wachten is alleen tot de singel niet meer als koelwater wordt gebruikt door de EON-centrale. Een alternatieve oplossing is ook mogelijk, maar die kost 3,5 miljoen, en de verwachting is dat EON op termijn vertrekt. Tamelijk nieuw, en uiterst ambitieus, zijn de twee andere voorstellen. Het ene behelst een vaarverbinding tussen de Oude Singel en de Maresingel ter hoogte van de Mare. Of anders gezegd: de Langegracht – en voor de duidelijkheid: dat is een weg – moet een brug krijgen. En wat te denken van een verbinding tussen Galgewater en Rapenburg, helemaal onder het Kort Rapenburg door? Het klinkt als een gigantische operatie, maar het kan op zijn minst worden onderzocht, zo staat in de notitie. Aan het eind van het Rapenburg, bij het Gangetje, bestaat een dergelijke (lage) doorvaartmogelijkheid ook, dus waarom hier niet, aldus de werkgroep.Schermafbeelding 2013-07-18 om 11.37.51

Levensaders

Dat het niet een kwestie is van even een tunneltje graven, begrijpen de bedenkers ook wel. En dat het gemeentebestuur op de kleintjes moet letten, ook. Maar ze zien de Leidse singels en grachten als mogelijke levensaders voor toekomstige economische ontwikkeling en vinden dat die daarom meer aandacht verdienen. En ze merken op dat er nu te veel doodlopende vaarwegen in de stad zijn, terwijl de watertoerist uiteraard liever een rondje maakt. En hoe meer vaarroutes er mogelijk zijn, hoe minder opstoppingen bij drukte. En hoe minder problemen als een van de wateren gestremd is doordat er een ijsbaan ligt of een Glazen Huis. Nu leiden dergelijke evenementen telkens tot strijd of onderhandelingen met rondvaartbedrijven.

Over de huidige toestand op het Leidse water, met veel ruzie en onduidelijkheid, oordelen de schrijvers hard. Ze vinden dat er bij het gemeente geen visie op het water is maar slechts adhoc-beleid. ‘Of het nu gaat om de toewijzing van ligplaatsen, uitbreiding van terrasboten, overlast op het water, vergunningen voor rondvaartbedrijven, inning van havengelden en voorlichting.’ Met dit gebrek doet Leiden zichzelf, zijn middenstanders, horeca, waterondernemers, bezoekers en burgers die over het water de stad bezoeken te kort, aldus de notitie.

Aanlegplaatsen

Volgens de indieners hebben zij als een watertoerist naar de stad gekeken, in plaats van een blik vanaf de wal. En daaruit komen naast de drie grote ook enkele relatief geringe wensen voort, zoals betere bewegwijzering en voorlichting, meer (tijdelijke) aanlegplaatsen, met name langs de singels, en de invoering van standaard-brughoogtes. Een passantenhaven aan de westkant van de stad, bijvoorbeeld in de buurt van de Rijnzichtbrug, staat trouwens ook op het verlanglijstje.Schermafbeelding 2013-07-18 om 11.34.23

Het geld voor alle mogelijke ingrepen hoeft de stad niet helemaal zelf op te hoesten, stellen de indieners. Een van hun klachten is juist dat er diverse fondsen en potjes zijn voor beleid gericht op waterrecreatie en dat steden als Delft, Utrecht en Dordrecht daar de afgelopen tijd wel van hebben geprofiteerd terwijl Leiden die ‘subsidieruif’ links liet liggen.

Volgende artikel

Raad redt Singelpark

Nieuwsbrief

Ontvang wekelijks de beste artikelen