25 augustus, 2013

Stad & Politiek

Een kleine zeven maanden voor de verkiezingen is wel duidelijk dat het parkeren in Leiden een van de grote items wordt in de campagne.

Vooral de parkeerdruk net buiten het centrum is in de Leidse politiek momenteel een belangrijk agendapunt. Het experiment met blauwe zones verdeelt niet alleen de gemeenteraad. Ook binnen het college is men het er niet over eens op welke manier die proef een vervolg moet krijgen. Om de zaak niet op de spits te drijven – met wellicht de val van het college als gevolg – is de proef daarom verlengd, zo besloten burgemeester en wethouders kort voor de zomer. Zodat het volgende college er, vermoedelijk al bij zijn aantreden, bindende afspraken over kan maken.

Verplaatsing

Uitstel van executie dus. En dat terwijl het resultaat van de proef tamelijk helder was. De wijken met blauwe zone zijn tevreden, omdat ze veel minder last van zogeheten vreemdparkeerders hebben. De wijken iets verderop balen, omdat het probleem zich daarheen heeft verplaatst. Vandaar dat in de verlengde proef nu ook Transvaal 2 (de wijk tussen het spoor naar Utrecht en de Lage Morsweg) blauwe stoepranden krijgt.

PARKEREN-BETAALDNaast het ‘waterbedeffect’ is een ander nadeel van een blauwe zone dat hij de gemeente geld kost, terwijl ‘normaal’ betaald parkeren geld oplevert. De oplossing zou kunnen zijn om voor dat laatste te kiezen. Maar de VVD verzet zich tegen een uitbreiding van het gebied waar betaald parkeren geldt, omdat ze vindt dat hiermee mensen op kosten worden gejaagd in wijken waar het probleem soms niet eens zo groot is. Raadslid Frederik Zevenbergen toog dit voorjaar met zijn cameraatje naar datzelfde Transvaal 2 en kwam terug met het ‘bewijs’ dat daar overdag nog voldoende lege plekken zijn.

Serieus

Dat bezoekje van de liberaal was trouwens pas het begin van ongetwijfeld een reeks wijkbezoeken die we tot aan 19 maart nog te zien gaan krijgen. Momenteel buitelen juist de linkse partijen over elkaar heen om te laten zien hoe serieus ze de parkeerproblematiek nemen.

parkeerschijf blauwe zoneDe SP heeft in de wijken die het aangaat op duizenden adressen een enquête uitgezet, in de hoop te achterhalen of men daar permanent een blauwe zone wil of zelfs betaald parkeren, en wat de ontheffing voor bewoners dan ongeveer mag kosten. GroenLinks op zijn beurt heeft voor maandagavond 26 augustus de Vredeskerk afgeschreven om het met de Burgemeesters- en Professorenwijk te hebben over onder meer de parkeeroverlast aldaar. Van de PvdA valt ook nog genoeg te verwachten. Het is de partij die er in de raadsvergadering van juli het meest een punt van maakte dat het college geen besluit had durven nemen. De PvdA pleit voor blauwe zone ofwel betaald parkeren, tegen een hoe dan ook niet meer dan kostendekkend tarief. De heilige koe mag geen melkkoe worden. Dat is ook een standpunt waar de partij zich landelijk mee tracht te profileren.

Parkeergarages

Op de vraag waar in Leiden al die forensen en toeristen, die we liever niet voor onze deur hebben, dan wél moeten parkeren is het antwoord niet unaniem. Eén parkeergarage of twee? Mag het Haagwegterrein blijven en hoe lang dan? Wat gaan we doen om van de Morspoortgarage een succes te maken? Ook daarover is in de commissies die bij de diverse Leidse politieke partijen de verkiezingsprogramma’s aan het schrijven zijn, het laatste woord nog niet gezegd.

En misschien kan dat ook niet, omdat de komende maanden eerst moet blijken of het nog lukt om dit jaar een definitief besluit over de bouw van de nieuwe parkeergarage(s) te nemen, of dat wellicht ook die hete aardappel wordt bewaard voor het nieuwe stadsbestuur.

Nieuwsbrief

Ontvang wekelijks de beste artikelen