07 maart, 2014

Stad & Politiek

Dertien Leidse partijen doen mee aan de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart. Leiden.nu stelt de lijsttrekkers voor. Mieke Siwpersad is aanvoerder van Partij Sleutelstad. Die partij kreeg vier jaar geleden 318 stemmen, veel te weinig voor een zetel.

sleutelstad

Buiten de politiek om komen steeds meer burger-initiatieven (Ideëenmakelaar, Singelpark, Energiek Leiden, wijk-initiatieven), die echter vaak te lang in bureaulades van ambtenaren blijven liggen. Het Singelpark komt er nu eindelijk, geweldig!

Wat moet er anders in Leiden?

Meer sociale woningbouw en bijzondere woonvoorzieningen voor senioren: Thomashuizen en Kangoeroewoningen. Verpaupering wijken veel meer aanpakken. Meer politie-surveillance en politieposten in de wijken. Het horen van de betrokken burger.

Waarom moeten we op uw partij stemmen?

Omdat wij meer stem geven aan de burger. Grote beslissingen (zoals de nodeloze parkeergarages voor € 80 à 100 miljoen) moeten maandelijks aan de burger worden voorgelegd. Ook vrouwen moeten meer stem krijgen in de raad. Daarom hebben wij een vrouwelijke lijsttrekker en 8 van onze 15 kandidaten zijn vrouw.

Een keiharde belofte. Uw partij zal niet in een college gaan zitten dat…

de minima niet beschermt en ons referendum niet doorvoert.

Noem twee dingen die het college de afgelopen 4 jaar goed gedaan heeft:

Een redelijk sociaal-cultureel beleid.
Er zijn sinds een week geluiden dat B&W ons de loef wil afsteken en nu opeens ook af en toe een referendum of hoorzitting voorstaat om de burger te raadplegen. Dat ‘af en toe’ is voor ons lang niet genoeg! Dus is de wind nog lang niet uit onze zeilen genomen…

Wat gaan jullie anders doen dan de bestaande partijen?

Wij gaan permanent luisteren naar de burger, ook met een eigen website-peilingpagina, en wij gaan meer vrouwen voor de gemeentelijke politiek interesseren. Ook drempels verlagen zodat een politieke baan te combineren is met haar eventuele gezins- en zorgtaken. Wij geven de burger zoveel mogelijk inspraak via het maandelijks gemeentelijke online stad- en wijk-referendum

Stel u heeft het voor het zeggen, Waar zou u een half miljoen minder aan uitgeven en waar gaat die heen?

Geen geld voor onnodige 100-miljoenenplannen voor tunnels onder CS, evenementenplaza bij ROC en Parkeergarages. Vijf ton zijn te besparen per langdurig vastgelopen juridisch conflict met een burger-partij. Daarom willen wij een conflictenmakelaar. Dan is er geld over voor onderwijs: sport, zwemmen, gym door vakkrachten op alle scholen terug. Vanaf groep 1. Extra: zelfverdedigings- en weerbaarheidslessen (vooral voor meisjes en pest-slachtoffers).

Waar zou het in de campagne wat u betreft meer over moeten gaan?

Zorg, jongeren, senioren en extra werkgelegenheid. Drop-outs motiveren om onderwijs te volgen met diploma als resultaat. Maatschappelijke stages creëren. De zorg voor senioren, langdurig zieken en minder-validen waarborgen.

Hieronder de pitch van partij Sleutelstad in 45 seconden tijdens het Leids Ruimte-debat 

Nieuwsbrief

Ontvang wekelijks de beste artikelen