12 maart, 2014

Stad & Politiek

Dertien Leidse partijen doen mee aan de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart. Leiden.nu stelt de lijsttrekkers voor. Gijs Holla is aanvoerder van de PvdA-lijst.

Welke ontwikkeling in Leiden vindt u het mooist?

Dat Leiden in de afgelopen 30 jaar zichzelf opnieuw economisch heeft uitgevonden waardoor we nu een van de sterkste kennissteden van Nederland zijn.

Wat moet er anders in Leiden?

De komende jaren moet er weer een stadsbestuur komen voor de héle stad en niet een voor alleen maar de binnenstad, zoals de afgelopen jaren het geval was. Natuurlijk zijn wij ook trots op onze binnenstad en willen ook wij daarin blijven investeren, maar de balans moet terug. Investeren in onze Leidse wijken is net zo belangrijk.

Waarom moeten we op uw partij stemmen?

Omdat Leiden dan een sociale stad blijft waar mensen die het moeilijk hebben een steuntje in de rug krijgen, er meer aandacht komt voor de Leidse wijken en er meer geïnvesteerd wordt in het creëren van werk, werk, werk.

Eén keiharde belofte. Uw partij zal niet in een college gaan zitten dat…

Er mag niet worden bezuinigd op het armoedebeleid.

Noem twee dingen die de coalitie de afgelopen vier jaar goed gedaan heeft.

1. Het zoeken naar breed draagvlak voor belangrijke besluiten.

2. Het groen houden van de Oostvlietpolder. Helaas staat dit nu weer op losse schroeven door de aanleg van de verkeerde variant van de Rijnlandroute.

Beviel het in de oppositie?

Schermafbeelding 2014-03-12 om 11.55.59Het heeft louterend gewerkt. Ondanks dat willen we de komende jaren weer deelnemen aan het college omdat we zo het beste kunnen bewaken dat Leiden een sociale stad blijft, er meer geïnvesteerd wordt in een sterke economie zodat zoveel mogelijk Leidenaren een baan hebben en dat er meer aandacht voor de wijken komt.

Stel u heeft het voor het zeggen. Waar zou u een half miljoen minder aan uitgeven en waar gaat die heen?

Dan komt er geen groot en duur stedelijk jongerencentrum (1,5 mln euro) en gaat het geld naar een financieel extraatje voor de minima, meer schoonmaakrondes in de wijken en een ‘zachte landing‘ van de zorg.

Waar zou het in de campagne wat u betreft meer over moeten gaan?

Over de manier waarop we gaan organiseren dat iedereen de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft. Wij willen dat doen dichtbij de mensen met sociale wijkteams met een wijkverpleegkundige.

Hieronder de pitch van de PvdA in 45 seconden tijdens het Leids Ruimte-debat 

)

Nieuwsbrief

Ontvang wekelijks de beste artikelen