15 maart, 2014

Stad & Politiek

Dertien Leidse partijen doen mee aan de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart. Leiden.nu stelt de lijsttrekkers voor. Dick de Vos is aanvoerder van de Partij voor de Dieren.  

Welke ontwikkeling in Leiden vindt u het mooist?

We staan achter de plannen voor het Singelpark. Door stukken groen met elkaar te verbinden ontstaan recreatiemogelijkheden voor mensen en leefruimte en routes voor dieren.

Wat moet er anders in Leiden?

We moeten stoppen met bomen kappen en onkruidbestrijding met gif. De miljoenen voor asfalt moeten besteed worden aan schone lucht, schoon water en een schone aarde. Dieren zijn de meest zichtbare slachtoffers van onze manier van leven. Hun leefruimte verdwijnt, ze worden dagelijks gemarteld en gedood in de vee-industrie. Daar kunnen we hier en nu mee stoppen.

Waarom moeten we op uw partij stemmen?

Alle andere partijen zijn varianten op D66. Ze maken geen echte keuzes op het gebied van dierenwelzijn, natuur en milieu. Juist Leiden, met de kennis van de Universiteit achter de hand, zou wereldwijd de norm kunnen zetten op het gebied van duurzaamheid. Verbeter de wereld, begin in Leiden.

In maximaal tien woorden, één keiharde belofte. Uw partij zal niet in een college gaan zitten dat…

doorgaat met haar verslaving aan blik en asfalt.

Noem twee dingen die het college de afgelopen vier jaar goed gedaan heeft.

1. Er is een nieuwe bestuurscultuur waarin open wordt gediscussieerd en het college-akkoord bestaat uit afspraken op hoofdlijnen. 2. We zijn verder blij met de wethouder Dierenwelzijn. Daarmee is er een aanspreekpunt voor misstanden bij verschillende dossiers. Er zijn stapjes gezet op dierenwelzijn, duurzaamheid en milieu, hoewel die in het niet vallen bij de asfaltkilometers.

Wat beschouwt u als de belangrijkste wapenfeiten van de PvdD in haar eerste Leidse raadsperiode?

In de Dierenwelzijnsnota zijn veel van onze ideeën als beleid opgenomen: een visreservaat, vegetarische dagen in de gemeente-kantine, vleermuisvriendelijke verlichting, bijvriendelijke beplanting, een keurmerk voor kinderboerderijen, aandacht voor dierenmishandeling als indicator van huiselijk geweld, enz, Ook de duurzaamheidsagenda is een stap in de goede richting, maar volstrekt onvoldoende.

Stel u heeft het voor het zeggen. Waar zou u een half miljoen minder aan uitgeven en waar gaat die heen?

Minder parkeerplaatsen, meer speelplekken voor kinderen. Auto’s nemen al genoeg leefruimte in beslag. We kiezen voor OV en fietsroutes, maar soms kom je niet om de auto heen. Besteed het geld dan om autodelen te bevorderen.

Waar zou het in de campagne wat u betreft meer over moeten gaan?

Alle partijen vertellen wat ze voor Leiden gaan doen. Laten we het eens omdraaien: wat kunnen we in Leiden doen om een bijdrage te leveren aan een betere wereld?

 

Ziehier de PvdD-presentatie:

Nieuwsbrief

Ontvang wekelijks de beste artikelen