12 juli, 2013

Stad & Politiek

Burgemeester en wethouders moeten gewoon doorgaan met de plannen voor het Singelpark. De gemeenteraad sprak 11 juli  vrijwel unaniem zijn steun uit aan een motie van die strekking.

Het wekte veel verbazing. Eind mei, bij de presentatie van de perspectiefnota – het stuk met de financiële vooruitzichten voor 2014 tot 2017 – liet wethouder Strijk (financiën, D66) weten dat het plan voor een Singelpark even in de koelkast moest. Hij kwam voor het jaarlijkse onderhoud aan het 6 kilometer lange stadspark 270.000 euro tekort. Een schijntje, afgezet tegen andere posten op de begroting, waaronder de vele miljoenen voor de aanleg van datzelfde Singelpark die deels al klaar liggen. En ook een onwaarschijnlijk luchtig afgekondigde maatregel, gelet op de brede steun in de politiek en het enthousiasme in de stad voor het Singelparkplan.

LNU-singelparkBurgemeester en wethouders hebben ofwel die twee laatste factoren ernstig onderschat, of het heeft te maken, zoals diverse raadsleden suggereren, met moeizame onderhandelingen tussen wethouders die elkaar tien maanden voor de verkiezingen weinig meer gunden. En voor de complotdenkers: het kan natuurlijk ook een schijnmaatregel zijn geweest om de aandacht af te leiden van de echte bezuinigingen.

Hoe dan ook, in de laatste gemeenteraad voor het reces werd de boel vlotgetrokken. Dat wil zeggen: op aandringen van de hele raad, uitgezonderd Leefbaar Leiden, moeten b&w alsnog verder werken aan het Singelpark en dus ook op zoek naar geld. In oktober, tegelijk met de begroting voor volgend jaar, moet er resultaat zijn. Waar ze dat geld, ook al is het maar een kleine drie ton, moeten weghalen, daarover ging het veiligheidshalve niet. We zitten nog amper acht maanden voor de verkiezingen.

Vorige artikel

Op naar Leiden Waterstad

Volgende artikel

Rem op avondwinkels

Nieuwsbrief

Ontvang wekelijks de beste artikelen