06 juni, 2013

Stad & Politiek

Geen Leids dossier is momenteel zo heet als het Singelpark. In de Perspectiefnota die het college van burgemeester en wethouders naar de gemeenteraad heeft gestuurd, is de aanleg van het Singelpark op ‘hold’ gezet. Grootste struikelblok: de beheerkosten van 270.000 euro per jaar. Maar de discussie is springlevend. Van ‘we beraden ons op mogelijke oplossingen’ tot ‘nu is het momentum’.

Singelpark. Burgerinitiatief. Geschatte aanlegkosten 44 miljoen euro. Daarvan is 9,3 euro gereserveerd door de gemeenteraad. En het afgelopen jaar zijn er aanvullende financiële middelen gevonden tot een totaalbedrag van 13 miljoen, hoewel de gemeenteraad daar nog zijn goedkeuring aan moet geven.

Zeven bruggen

Waar gaat dat geld nou naartoe? Idee is dat er één pad is dat groene passages binnen de singels verbindt. Een aantal van die groene locaties moet nog gerealiseerd worden: de Lammermarkt, het Nuonterrein, het Arsenaalplein. Versteende plekken vergroenen, heet dat in jargon. Op een aantal plekken moet het bestaande groen worden verbeterd: Katoenpark, Bleekerspark, Ankerpark. En bij de hortus gaat het om het realiseren van de toegang. Om het rondje Singelpark echt mogelijk te maken zijn er zeven bruggen nodig.

Wethouder Frank de Wit: 'Het is moeilijk om aanvullende budgetten vrij te krijgen binnen de begroting.'

Struikelblok

Realisatie van het Singelpark gaat – ook als er nu al wordt begonnen – nog jaren duren. Vanwege de kosten en complexe locaties. Veel groenonderhoud heeft al een plek in de gemeentebegroting. Maar voor het beheer van nieuwe bruggen en paden moet geld vrijgemaakt. Geschatte kosten daarvan: 270.000 euro per jaar. De ramingen en begrotingen van het beheer zijn vooralsnog niet openbaar, omdat die klus nog moet worden aanbesteed. En die 270.000 euro vormen nu het struikelblok.

Mogelijke oplossingen

De plannen voor het Singelpark vinden hun oorsprong in een initiatief van Stadslab. Inmiddels zet de stichting Vrienden van het Singelpark zich in voor realisatie ervan. En die groep is enthousiast en

Maresingel, het EON-terrein, vormt ee van de lastige plekken van het Singelpark. Foto Erik Zachte

Maresingel, het EON-terrein, vormt een van de lastige plekken van het Singelpark. Foto Erik Zachte

mondig. Dát het Singelpark op ‘hold’ is gezet genereert veel protest.

Wethouder Frank de Wit in een haastig uitgegeven persverklaring: “Er is geen sprake van dat het Singelpark niet door zou gaan. De afgelopen jaren is met steun van de gemeenteraad en het enthousiasme van de Vrienden van het Singelpark keihard gewerkt.” Hij wijst op de noodzaak van bezuinigingen. “Het is moeilijk om aanvullende budgetten vrij te krijgen binnen de begroting. We beraden ons nu op mogelijke oplossingen, mede in overleg met de Vrienden van het Singelpark.”

Tjeerd Scheffer (PvdA): 'Wij willen niet dat de groenvibe die in Leiden heerst de kop wordt ingedrukt door een jaar te wachten.'

Dat Singelpark is niet van de baan, is de expliciete boodschap. Initiatiefnemer Jeroen Maters: “Probleem is dat wij niet weten hoe lang we moeten wachten. Als het geld pas na de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar maart wordt geregeld, dan zal er – na collegeonderhandelingen en zomerreces – op z’n vroegst in september 2014 duidelijkheid zijn. Terwijl dit het momentum is. Er is zoveel enthousiasme bij zoveel vrijwilligers. Vraag is of wij al die energie nog anderhalf jaar kunnen behouden. We hebben nu geen enkel zicht op realisatie ervan.”

Maters wijst op de kweektuin op het Stationsplein, waar elke zaterdag mensen komen om bomen te planten voor de nog te realiseren delen van het Singelpark. Hij wijst op de contacten met mogelijke sponsoren. “Het kwaliteitsplan is op een haar na af. Dat ligt straks een jaar in de kast. En voor belangrijke partijen die nu willen meewerken, zoals de Hortus en de Meelfabriek, kan anderhalf jaar stilstand een reden zijn om af te haken.”

'Uitermate teleurstellend'

Ook de politiek roert zich. Tjeerd Scheffer (PvdA): “Ronduit teleurstellend. Wij zijn voor de aanleg van het Singelpark. Wij willen niet dat de groenvibe die in Leiden heerst de kop wordt ingedrukt door een jaar te wachten.” Pieter Kos (GroenLinks): “Uitermate teleurstellend dat dit strandt vanwege een

Singelpark Zoeterwoudsesingel Plantsoen

Het Plantsoen aan de Zoeterwoudsesingel is het minimum kwaliteitsniveau van het te realiseren Singelpark. Foto gemeente

ogenschijnlijk gebrek aan dekking. Het toont vooral de onmogelijkheid van de gemeente om aan te sluiten op burgerinitiatieven in de stad.” PvdA en GroenLinks willen eventueel het geld van betaald parkeren gebruiken om toch in september te beginnen met de realisatie van het Singelpark.

Jeffrey van Haaster (D66) is voorzichtiger: “Positief dat het gereserveerde geld behouden is. En de voorbereiding van het Singelpark gaat gewoon door. Waarschijnlijk gaan we het niet meer realiseren deze raadsperiode. Maar zodra er verkiezingen zijn geweest staat het Singelpark hoog op ons prioriteitenlijstje.”

Standaardprocedures

Jeroen Maters laat het er nog niet bij zitten. Die beheerkosten kunnen misschien wel omlaag als er niet volgens de standaardprocedures wordt gerekend, denkt hij. “Als je bruggen niet van hout of beton neemt, maar van bijvoorbeeld composiet, zijn de onderhoudskosten lager en schrijf je bruggen over langere tijd af. Het park kunnen wij deels onderhouden met burgers zelf, via wijkverenigingen. Maar dat model past kennelijk nog niet in gemeentelijke begrotingen.”

Initiatiefnemer Jeroen Maters: 'Met gemeentelijk geld kunnen wij ander geld aantrekken. Zonder gemeentelijke steun kunnen wij niets.'

En de Vrienden van het Singelpark kunnen meer, zegt Maters. “Wij kunnen bidbooks maken, Europese fondsen binnenhalen, lobbycampagnes opzetten. We gaan een sponsoractie starten: ‘Vriendje voor een tientje’. Er zijn mensen die nu een meter Singelpark adopteren voor duizend euro. Er zijn partners die willen bijdragen. Maar er moet geld zijn om het project aan te jagen. En dat moet van de gemeente komen. Met dat geld kunnen wij ander geld aantrekken. Zonder gemeentelijke steun kunnen wij niets.

Het woord is aan de gemeenteraad. Tenzij het college van burgemeester en wethouders zelf een oplossing weet te vinden.”

Nieuwsbrief

Ontvang wekelijks de beste artikelen