02 juni, 2013

Stad & Politiek

Met royaal gebruik van de kaasschaaf, wat extra ruimte in de vriezer en met een portie geluk heeft wethouder Strijk (D66, financiën) zijn bezuinigingsopdracht geklaard.

Van het rijk krijgt de gemeente de komende jaren een steeds kleinere uitkering, tot ruim 17 miljoen minder in 2017. Daarnaast kreeg Strijk voor 9 miljoen aan tegenvallers te verwerken bij het opstellen van de perspectiefnota, die een grove raming omvat van het gemeentelijke huishoudboekje voor de jaren 2014-2017. Maar paniek in de tent, zwembaden en schouwburgen dicht? Dat niet.

LNU-precario

Leiden blijft verdienen aan leidingen.

Om te beginnen leverde het rekenwerk van zijn afdeling ook 17 miljoen aan meevallers op. De rente staat enorm laag, het nieuwe contract voor de verwerking van al het Leidse afval is waarschijnlijk 1,6 miljoen goedkoper dan eerder werd aangenomen, het rijk betaalt de nieuwe wijkteams (0,5 miljoen). En dan meldt de nota nog, hou je vast, het uitblijven van de invoering van de afschaffing van de mogelijkheid om precario te heffen op ondergrondse leidingen. Vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan: 0,7 miljoen op jaarbasis.

9 miljoen

Uiteindelijk resteerde er nog de klus om 9 miljoen aan echte bezuinigingen te vinden, zei Strijk vrijdag bij de presentatie van de perspectiefnota. Daartoe stelt het college onder meer voor om de inkomsten wél, maar veel gemeentelijke uitgaven níét te indexeren. De ozb en andere gemeentelijke belastingen stijgen dus de komende jaren wel met het inflatiepercentage, maar wat de gemeente uitgeeft aan gemeenschappelijke regelingen, zoals het samenwerkingsverband HollandRijnland, blijft gelijk. Ook de subsidies aan (culturele) instellingen in de stad worden bevroren. Dat gaat, als je het een aantal jaren volhoudt, aanzienlijk schelen.

PARKEREN-BETAALDDe digitalisering van het betaald parkeren in het centrum moet Leiden vier ton besparen, doordat de controle ervan goedkoper is. Daarnaast gaat de stofkam (niet te verwarren met de kaasschaaf) door de gemeentelijke organisatie. Oftewel: elke uitgave, of het nou een abonnement is of de huur van een vergaderruimte, wordt onder de loep genomen.

Dat die loep van de afdeling financiën niet sterk genoeg kan zijn, bleek voor Strijk eens te meer uit de gang van zaken over 2012. Hield hij in november nog rekening met een miljoenentekort op de jaarafrekening, uiteindelijk heeft hij zelfs 6,9 miljoen apart kunnen zetten voor onderhoud van de openbare ruimte. Vertraging van projecten en opnieuw de lage rentestand maakten dat de gemeente vorig jaar veel minder krap zat dan ze op het moment zelf dacht. Strijk gaat zijn best doen om die meevallers de volgende keer eerder aan de weet te komen, verzekerde hij. Niet om het geld dan over de balk te kunnen smijten, maar ‘’als je rapporteert, moet dat gewoon kloppen’’.

DZB

dzb

Dreigen er dan nergens bezuinigingen die serieus pijn doen? Dreigen in elk geval wel, ja. DZB krijgt als gevolg van kabinetsbeleid een stuk minder geld, maar de gevolgen daarvan zijn nog onduidelijk en er staat al een potje klaar om het leed te verzachten. En dan heeft Strijk ook hier en daar wat bezuinigingen ingeboekt die nog niet nader zijn ingevuld. Het onderwijs, de sport, de cultuur, omgevingskwaliteit en stedelijke ontwikkeling moeten het de komende jaren allemaal met twee ton minder gaan doen. Strijks collega-wethouders mogen gaan bedenken waar die klappen vallen.

En dan het Singelpark. Strijk heeft het in de ijskast moeten zetten, of beter: het blijft daar voorlopig even staan. Voor de aanleg zijn al wel miljoenen gereserveerd, maar de jaarlijkse onderhoudskosten, daarvoor heeft hij nog geen ruimte kunnen vinden. LNU-singelpark De komende maanden wordt er verder gezocht, verzekerde Strijk. Er is dus, voor de verontruste Vrienden van het Singelpark, nog hoop. En wie de wethouder even daarvoor met miljoenenmeevallers had horen strooien, kon alleen maar denken: die drie tonnetjes per jaar, die vindt hij heus nog wel ergens. Een paar maanden voor de verkiezingen, wellicht.

Relevante artikelen

Bezuinigen doe je zo!

Nieuwsbrief

Ontvang wekelijks de beste artikelen