30 april, 2013

Stad & Politiek

Sport en onderwijs slaan steeds meer de handen ineen. Ook in Leiden. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de toekomstige exploitatie van sportzalen. De nieuwbouw van sporthallen gaat hand in hand met nieuwbouw voor onderwijs. En (gymnastiek) onderwijzend personeel en verenigingen krijgen een grote stem in de inrichting van de gymzalen.

Leiden kent een rijk sportverenigingsleven. Dat blijkt wel uit de intensieve mate waarin sporthallen- en zalen worden gebruikt. Badmintonners, basketballers, volleyballers, korfballers of volleyballers: ze vechten om een plekje in één van de zalen in de stad. De nood wordt geledigd met de komst van drie nieuwe sportzalen in de komende jaren.

Thuisbasis BS Leiden

In 2014 en 2016 worden nieuwe sportzalen opgeleverd in Dieperhout en de Kikkerpolder. Henri de Boer, teamleider binnensportaccommodaties bij het Sportbedrijf Leiden, de uitvoerende instantie van de gemeente: “Dieperhout is de omgeving Kagerstraat, waar diverse middelbare scholen staan. Hier komen twee nieuwe sportzalen, waar overdag scholen terecht kunnen en wat ’s avonds de thuisbasis van BS Leiden wordt  – in ledental een grote basketbalvereniging. Iets verderop, in de Kikkerpolder komt één nieuwe sportzaal, eveneens gekoppeld aan onderwijs.”

“We kijken heel scherp naar hoe we amateursport en onderwijs met elkaar kunnen verbinden en hoe ze elkaar kunnen versterken. Overal staan begrotingen onder druk. Dan ga je geen sporthallen bouwen in de wetenschap dat die op doordeweekse dagen leeg staan. Mede daarom laten we drie sportzalen bouwen met ruimere gebruiksmogelijkheden in plaats van dat er zes losse gymnastieklokalen worden neergezet. Ook laten we docenten lichamelijke opvoeding en sportverenigingen meepraten over de inrichting van die zalen. Zodat iedereen er ook echt baat bij heeft.”

Tijdelijke accommodatie uit '68

Het is een onmiskenbare trend, die ook elders in de stad zijn weerslag heeft. “Binnen afzienbare tijd zal er op de plek van het Vijfmeibad en de Vijfmeihal iets nieuws verrijzen”, zegt De Boer. “Je kunt het je misschien niet voorstellen, gezien het feit dat er een profbasketbalvereniging huist, maar de Vijfmeihal is in 1968 neergezet als tijdelijke accommodatie. Dankzij handige verbouwingen voldoet de hal nog wel, maar echt state of the art is het niet.”

Hoe de nieuw te bouwen hal eruit komt te zien, is nog niet bekend. Wel wordt ook hier samengewerkt met scholen die behoefte hebben aan nieuwbouw. “In de omgeving van de Vijfmeihal zijn diverse scholen die overdag gebruik willen en kunnen maken van een nieuw te bouwen sporthal. Dat soort dwarsverbanden zie je overal ontstaan. Ook wordt onderzocht of het Vijfmeibad kan worden verplaatst naar de plek van buitenzwembad De Vliet, waar binnen- en buitenzwemmen dan worden gecombineerd.”

Ruim geld voor amateursport

Het gaat goed met de binnensport in Leiden. Ondanks het afketsen van het ambitieuze plan Huis van de Sport, waar in de Leidse politiek jaren over is gesproken, zijn er volop plannen en is er veel geld beschikbaar gesteld voor het onderhouden en vervangen van Leidse sportaccommodaties. De ambities in de vorig jaar vastgestelde Sportnota van de Gemeente Leiden liegen er dan ook niet om. ‘De gemeente Leiden ondersteunt verenigingen in hun sportieve en maatschappelijke functie’, is er één. En deze: ‘Leiden stimuleert dat meer mensen sporten en bewegen’. En een derde belangrijke: ‘Leiden zorgt voor voldoende en kwalitatief goede sportvoorzieningen’.

Sport binnen handbereik

De Boer denkt dat Leiden trots mag zijn op zijn sportaccommodaties. “Wat vooral bijzonder is, is dat de Leidse sportaccommodaties verspreid door de hele stad zitten. Bij veel gemeenten zie je dat sportaccommodaties naar de randen van de stad verdwijnen. Dat heeft nadelen. Wij hebben de luxe van sport binnen handbereik. Een andere trend die het verenigingsgevoel van Leiden met zich meebrengt, is het gegeven dat er steeds meer samenwerking tussen verenigingen ontstaat. Korfbal, zwemmen, gymnastiekverenigingen: overal slaan ze de handen inéén. Nu er in het kader van de Sportnota meer geld voor onderhoud en vervanging beschikbaar is gekomen, zal de amateur-binnensport in Leiden daar zonder twijfel van profiteren.”

 

Relevante artikelen

Leidse sport in de etalage

Nieuwsbrief

Ontvang wekelijks de beste artikelen