16 maart, 2014

Stad & Politiek

In vier jaar tijd zijn de uitgaven van de gemeente Leiden gedaald met ruim 500 euro per inwoner: van 4281 naar 3741 euro. Dat blijkt uit onderzoek dat de Volkskrant vorige wek publiceerde. De krant gebruikte voor de analyse de werkelijke kosten uit 2010 en de begroting voor 2013.

Tegelijkertijd scoort Leiden op alle kostenposten (van openbare orde en veiligheid tot ruimtelijke ordening en huisvesting) ver boven het Nederlands gemiddelde. De Volkskrant gebruikte voor de analyse gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Rijksuniversiteit Groningen. Van de buurgemeenten Zoeterwoude, Oegstgeest en Leiderdorp wist alleen Oegstgeest de kosten per inwoner te laten dalen.

Meer geld voor cultuur en openbare orde, minder voor stedelijke ontwikkeling

Met de gemeenteraadsverkiezingen in aantocht is goed te zien waar prioriteiten liggen en wat de uitwerking van gemeentelijk beleid is. Relatief gezien – in de statistieken staan percentages, geen absolute bedragen – stijgen de uitgaven voor openbare orde en veiligheid (van 2 naar 4 procent), verkeer en vervoer (van 7 naar 9 procent) en cultuur en recreatie (van 10 naar 12 procent. Vooral aan ruimtelijke ordening en huisvesting is fors minder uitgegeven (van 21 naar 14 procent).

Woonlasten

Interessanter zijn misschien nog wel de vergelijking van de woonlasten van de gemeenten rond Leiden. Dat is steevast een argument om voor of tegen fusie te stemmen. Het blijkt dat de woonlasten in 2013 voor een koopwoning (meerpersoonshuishouden, onroerendezaakbelasting + reinigingsheffing + rioolheffing) in Leiden lager zijn dan in de buurgemeenten. En alleen in Zoeterwoude zijn de woonlasten voor huurwoningen lager.

Overigens bleek uit eerdere cijfers dat Leiden juist het hoogste percentage ozb-belasting had. De lage woonlasten betekenen dus vooral dat Leiden in vergelijking met buurgemeenten veel goedkopere woningen heeft.

Nieuwsbrief

Ontvang wekelijks de beste artikelen