30 april, 2014

Stad & Politiek

De ozb gaat omlaag, bijna de hele stad krijgt betaald parkeren en het gemeentebestuur gaat 40 miljoen investeren die tot nu toe achter de hand werd gehouden als reserve. Dat zijn enkele van de opvallendste afspraken uit het beleidsakkoord van D66, SP, VVD en PvdA, de vier partijen die tot 2018 de stad gaan regeren.

Het lijstje met voornemens en ambities is wat langer dan de zestien afspraken die de voorgangers in 2010 maakten. Die pasten op twee A4’tjes. Hoewel de werkwijze van destijds – geen dichtgetimmerd akkoord, veel vrije kwesties – de afgelopen raadsperiode iedereen vrij goed is bevallen, zijn de onderhandelingen dit keer toch met een iets completer verhaal afgesloten. Al zijn natuurlijk niet alle formuleringen even concreet en precies.

Een greep uit de gemaakte afspraken:

Alle wijken rond de binnenstad krijgen betaald parkeren voor bezoekers. Bewoners kunnen tegen kostprijs, ook voor de tweede of derde auto, een vergunning krijgen. Het PARKEREN-BETAALDheeft nog weinig aandacht gekregen, maar dit voorstel gaat best ver. Leiden wordt voor automobilisten een soort Amsterdam, zij het veel goedkoper. Straks geldt in de hele gemeente betaald parkeren, behalve in de Merenwijk, de Stevenshof, het Bio Science Park en de wijken ten zuidwesten van Churchilllaan en Dr. Lelylaan en ten oosten van de Kanaalweg. Wel dus, om maar eens wat te noemen, in de Lage Mors, op het Waardeiland, in de Vogelwijk en in de Kooi.

Het minimabeleid wordt verruimd zodat huishoudens met inkomens tot 120 % van het minimumloon ervoor in aanmerking komen.

De ozb voor woningeigenaren wordt in stappen verlaagd met (over vier jaar) in totaal 6%. De andere lokale lasten, afvalstoffenheffing en rioolrecht, mogen wel (met de inflatie mee) stijgen.

Tot 2018 wordt extra geld uitgetrokken voor de nieuwe taken op het gebied van de jeugdzorg, de wmo en de participatiewet. In stadhuistaal: de decentralisaties krijgen een zachte landing. Vanaf 2018, heeft dit college alvast bepaald, moet de gemeente die taken binnen het beschikbare budget zien uit te voeren.

De Leidse reserves zijn meer dan voldoende en geld op de bank houden levert momenteel vrijwel niets op. Met onder meer die argumentatie wordt 40 miljoen beschikbaar gesteld voor de (her)inrichting van Lammermarkt, Nieuwe Beestenmarkt en Haarlemmerstraat (totaal 5,5 mln), een nieuw zwembad De Vliet (1,5 mln), leefbaarheidsprojecten in de wijken (8 mln), een fietsenstalling in het stationsgebied (5 mln), de kenniseconomie (5 mln), stedelijke ontwikkeling (5 mln) en duurzaamheidsfondsen (7 mln).

Het jeugdsportfonds krijgt extra ondersteuning.

De twee parkeergarages, onder de Lammermarkt en de Garenmarkt, worden gebouwd. Daarna wordt het aantal parkeerplaatsen op straat ‘aangepast’ (een getal staat er niet bij). Op beeldbepalende plekken kunnen dus plekken verdwijnen en dat moet helpen de openbare ruimte te verfraaien.

Bij de aanleg van de Rijnlandroute heeft een goede inpassing bij de Stevenshof prioriteit.

Uitgangspunt voor het verder werken aan de bereikbaarheid van de stad is het ambitiedocument_lab071. Samen met regiogemeenten, provincie, ondernemers en wijkorganisaties wil het college deze plannen verder uitwerken en er grootschalig in investeren. Een specifiek Leidse voorwaarde daarbij is dat er zoveel verkeer minder door de binnenstad hoeft dat een deel van de bussen over Hooigracht en Langegracht kan en dus uit de Breestraat kan verdwijnen.

In de woningbouw en in afspraken met woningcorporaties krijgt de betaalbaarheid van woningen meer nadruk. In Leiden bestaat een grote behoefte aan (starters)woningen voor huishoudens met middeninkomens (woningen met een huur van 800 tot 1000 euro of een koopprijs tussen €200.000 en €250.000). Over dat laatste probleem lees je hier meer.

 

Nieuwsbrief

Ontvang wekelijks de beste artikelen