Op 28 februari trilde een kraan van bouwbedrijf Heijmans feestelijk het eerste stuk damwand van de nieuwe Bèta Campus de grond in. De huidige staat van de gebouwen van de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen rechtvaardigt een investering van 300 miljoen euro, de grootste in de geschiedenis van de Universiteit Leiden. Deze moet de faculteit gereed maken voor de toekomst.

Gorlaeus Laboratorium

Gorlaeus Laboratorium in huidige vorm. (c) Wikimedia Commons

De Bèta Campus komt te liggen waar nu het Gorlaeus Laboratorium staat: De Leeuwenhoek. Nu staat er een rond gebouw met collegezalen, dat de ‘schotel’ wordt genoemd, een kubusvormig flatgebouw en een verzameling lagere gebouwen. Met overdekte gangen en loopbruggen is er een verbinding met het Huygens Laboratorium en het Oortgebouw. Van binnen is het een waar doolhof.

In de gebouwen ligt het hart van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen (FWN). Het bestuur is er gevestigd alsook het grootste deel van de wetenschappelijke instituten. De faculteit telt ruim tweeduizend studenten en heeft een kleine duizend fte aan personeel. Als grootleverancier van kennis en hoogopgeleid personeel zou je de faculteit de drijvende kracht achter het Bio Science Park kunnen noemen.

De huidige gebouwen rondom het Gorlaeus Laboratorium zijn sterk verouderd. Het energiegebruik is torenhoog en het gebruik van de ruimte is bijzonder inefficiënt (een blik op google maps zegt voldoende). De instituten van de faculteit werken steeds intensiever samen, maar ze zijn gehuisvest in gebouwen verspreid over het Bio Science Park. Verder voldoen de gebouwen niet aan de huidige eisen die aan een gebouw gesteld worden. Kortom: er moest iets gebeuren.

Nieuwbouw

Zo gaat de Bèta Campus eruitzien. Klik voor meer afbeeldingen. (c) Universiteit Leiden

Voor de meest prangende zaken werden in de huidige gebouwen aanpassingen gedaan. Maar echt soelaas bood dat niet. De faculteit liet verschillende oplossingen onderzoeken en kwam in 2008 tot de conclusie dat nieuwbouw de beste oplossing was. Een structuurgroep, een projectteam en een aantal gebruikersgroepen werden in het leven geroepen die een Programma van Eisen ontwikkelden. Hierin staat wat verschillende gebruikers van de campus (onderzoekers, studenten en ondersteunende diensten) nodig hebben. Met dit eisenpakket werden via een Europese aanbesteding de architecten van ontwerpbureau Inbo en JHK Architecten geselecteerd. Zij moesten een gebouw ontwerpen dat alle instituten van FWN onder één dak huisvest. Hierbij moest de ineteractie tussen onderzoek en onderwijs en de samenwerking tussen onderzoeksrichtingen centraal staan.

Met deze eisen ontwikkelden de architecten een structuurontwerp. Een indrukwekkende animatie en artistieke impressies op de website van de Bèta Campus FWN geven een indruk van hoe het gebouw er uit moet gaan zien. De nieuwe wetenschapstempel krijgt vijf verdiepingen. Een centrale as vol loopbruggen loopt van voor naar achter door het complex en verbindt vijf parallelle gebouwen met kantoren, laboratoria en collegezalen. Deze ruimten krijgen aan de kant van de centrale as een transparante wand. Onder het gebouw komt een parkeerkelder met fietsenstallingen en plek voor 500 auto’s. Alleen de schotel herinnert nog aan de huidige situatie.

Duurzaam bouwen

De bouw van de nieuwe Bèta Campus gebeurt in drie fasen. Fase 1 is vorige week van start gegaan en zal in 2015 worden opgeleverd. (c) Universiteit Leiden

Voor de bouw van de Bèta Campus zijn de bedrijven Heijmans en Cofely GDF Suez in de arm genomen, als respectievelijk bouwkundig aannemer en installatietechnisch aannemer. De bouw van de nieuwe Bèta Campus zal in drie fasen gebeuren. De eerste fase van de bouw omvat de kantoren en onderwijsruimten van het LIC en LACDR en daarnaast specialistische faciliteiten als het Cel Observatorium, NeCen, de meethal, de fijnmechanische dienst en het logistiek centrum van waaruit inkomende goederen worden gedistribueerd. Het eerste deel van het gebouw beslaat 45.000 m2 van de totale 99.000 m2 nieuwbouw en moet in september 2015 opgeleverd worden. De derde fase moet in 2023 afgerond zijn.

Bij het realiseren van de nieuwbouw is duurzaamheid een uitgangspunt. Het gebouw moet onder andere een duurzame warmte- en koudeopwekking en een energiezuinige ventilatie krijgen. Ook zal het gebruik van zonnecellen worden onderzocht. Dankzij deze duurzame plannen heeft het project een ‘BREEAM Very Good’ certificaat. Dat betekent dat er met de bouw een uitzonderlijke duurzaamheidsprestatie wordt geleverd, een unieke prestatie voor een gebouw met een lab-functie.

Bouwput

De plannen zijn indrukwekkend, maar tot 2023 is De Leeuwenhoek vooral een bouwput. Bij het aanleggen van de fundering zullen de komende tijd elke dag vijftig vrachtwagens zand worden afgevoerd. De damwand die nu wordt geplaatst voorkomt dat het gat, dat straks parkeerkelder is, instort.

Volg de ontwikkelingen op de website van Bèta Campus FWN en volg de bouw live via de webcam.

Relevante artikelen

Stad van Einstein & bioscience

Nieuwsbrief

Ontvang wekelijks de beste artikelen