30 december, 2013

Wetenschap & Kennis

Museumdirecteur Dirk van Delft kijkt terug op een succesvol jaar. In november verwelkomde hij de 60.869ste bezoeker in zijn Museum Boerhaave. Daarmee was het record van vorig jaar gebroken. Met nog twee dagen te gaan, staat de teller op 73.227. Van Delft verwacht dat dit aantal vandaag en morgen oploopt tot 74.000.

Het gaat goed met musea in Nederland.

Uit onderzoek van NRC Handelsblad bleek onlangs dat landelijk het aantal bezoeken aan de 25 grootste musea met 21 procent gestegen was. En dat komt niet alleen doordat het Rijksmuseum weer openging. Ook cultuurhistorische musea als Boerhaave doen het goed. “De wind zit mee in museumland”, erkent Van Delft. Hij denkt dat dat te maken heeft met de economische toestand van het land. Mensen zoeken hun vermaak dichter bij huis.

Breder publiek met aanstekelijke aanpak

Maar de groei van Museum Boerhaave heeft ook met de koersverandering van het museum te maken. “Tien jaar geleden waren we een museum dat alleen hoogopgeleide mensen uit de bètahoek trok. Inmiddels spreken we een veel breder publiek aan.” Van Delft wijst op zijn nieuwe vaste tentoonstelling Schateiland Boerhaave, een doe-tentoonstelling voor kinderen, en het feit dat het museum veel meer doet om in de belangstelling te komen. Om de billboards van de tentoonstelling Amazing Models met een schaarsgeklede Georgina Verbaan kun je inderdaad niet heen. “Dit is niet alleen een mooie act. Vroeger waren die modellen ook heel aantrekkelijk. Ze waren een eyecatcher van jewelste”, aldus Van Delft.

Ook voor kinderen

Wie zijn kinderen zover krijgt om vandaag of morgen het vuurwerk even te laten liggen en naar Boerhaave te gaan, treft in de binnenplaats van het museum een bouwput aan. “We werken aan een nieuwe watertuin”, legt Van Delft uit. Vanaf maart heeft het museum op de binnenplaats een educatieve waterspeeltuin waarin uiteraard ook de wetenschap aan de orde komt. Ook wordt de vaste tentoonstelling opgefrist en krijgt het anatomisch theater een make-over. Er komt een pop op de snijtafel te liggen waar met de nieuwste technieken beelden op worden geprojecteerd die laten zien hoe door de eeuwen over het menselijk lichaam werd gedacht.

Dat de 60.869ste bezoeker een vrouw was die met haar vader en zoontje kwam, past haast té goed in het nieuwe beleid van het museum om toeval te kunnen zijn. Juist door (naast de intrinsiek geïnteresseerde bezoeker) dit soort publiek aan te spreken, slaagt het museum er de afgelopen jaren in steeds groter te worden. Van Delft verwacht daar komend jaar mee door te kunnen gaan. Zijn optimisme leidde tot scepsis bij het ministerie. “We spraken in de plannen die we in 2012 bij het ministerie indienden, de ambitie uit om in de komende vier jaar gemiddeld 64.000 bezoekers te trekken. Het plan leidde tot weinig commentaar, behalve dat dit getal veel te ambitieus was. Nu, in het eerste jaar, hebben we al 10.000 bezoekers meer. Een hartelijke nieuwjaarsgroet aan de Raad voor Cultuur.”

In 2011 werd Museum Boerhaave ternauwernood van de ondergang gered. Lees hier onze reconstructie.

Nieuwsbrief

Ontvang wekelijks de beste artikelen