05 november, 2013

Wetenschap & Kennis

Ruim driehonderd onderzoekers ronden dit jaar hun promotie af aan de Universiteit Leiden. Wie zijn die kersverse Leidse doctors? En wat hebben wij aan hun onderzoek? Leiden.nu interviewt iedere week één promovendus. Deze week is Petra Barneveld onze dr.Leiden.nu. Zij onderzocht hoe kinderen met autisme opgroeien. Op dinsdag 5 november verdedigt zij haar proefschrift. Door: Marieke Epping.

Wat heb je precies onderzocht?

“Ik heb gekeken hoe kinderen die gediagnosticeerd zijn met een autismespectrumstoornis opgroeien. Autismespectrumstoornissen zijn heel erg gekoppeld aan de kinderleeftijd, maar wij hebben juist gekeken naar hoe mensen die als kind die diagnose hebben gekregen, later in hun leven staan. Wat zijn de consequenties van hun autisme als ze opgroeien, en welke factoren dragen daaraan bij. En die impact blijkt heel groot.”

Welke gevolgen heb je gevonden?

“In één deel van het onderzoek hebben we een hele grote groep jongvolwassenen die als kind gediagnosticeerd zijn met autisme, vergeleken met jongvolwassenen met een andere psychiatrische stoornis, zoals ADHD of angst- en stemmingsstoornissen. Dan blijkt dat de autisme-groep opvallend veel moeite heeft om zelfstandig te functioneren als volwassene, vergeleken met de mensen met andere aandoeningen. Jongvolwassenen met autismespectrumstoornissen wonen minder vaak op zichzelf, minder van hen hebben een partner of een gezin en maar weinig van hen hebben een betaalde baan. En ze zijn ook veel minder tevreden met hun situatie: hun kwaliteit van leven ligt lager dan die van mensen met een andere psychiatrische aandoening. Verder hebben we gezien dat kinderen met autismespectrumstoornissen meer moeite hebben om de wereld om zich heen te begrijpen als ze ouder worden.”

Wat was je grootste ontdekking?

“Onze belangrijkste ontdekking is dat we beter begrijpen waarom een deel van de kinderen met autismespectrumstoornissen een verhoogd risico heeft op het ontwikkelen van zeer ernstige psychopathologie op latere leeftijd, zoals psychotische symptomen. Wij ontdekten dat dit een specifieke groep betreft: kinderen met een autismespectrumstoornis die inhibitieproblemen hebben. Deze kinderen hebben moeite om hun gedrag en emoties te reguleren. Specifiek deze groep bleek een verhoogd risico te hebben op het ontwikkelen van die psychotische symptomen. En dit kan zich al heel vroeg voordoen: al op middelbareschoolleeftijd kunnen deze kinderen voorlopers van psychotische symptomen vertonen.”

Wat kunnen we met deze kennis?

“We weten nu dus dat we kinderen met een autismespectrumstoornis met inhibitieproblemen goed moeten volgen, om in de gaten te houden of zij risico lopen die psychotische symptomen te ontwikkelen. En dat moet al op jonge leeftijd, want hoewel psychotische kenmerken eigenlijk vooral voorkomen op de volwassen leeftijd, kan specifiek deze groep dus al voorlopers van psychotische symptomen ontwikkelen wanneer ze op de middelbare school zitten.
Daarnaast helpt de kennis over hoe ze opgroeien en hun kwaliteit van leven ons om ouders van kinderen met een autismespectrumstoornis beter voor te lichten over wat realistische verwachtingen zijn voor hun kind. En dat is echt kennis waarvan ik denk: daar hebben we wat aan!”

Tot slot: wat heb jij met Leiden?

“Ik woon in Utrecht, dus ik ken Leiden vooral vanuit de Universiteit. Leiden is een historische stad met natuurlijk de oudste universiteit van Nederland. Dat maakt dat er heel veel sprake is van tradities, zoals bij de opening van het academisch jaar of bij promoties, wat ik heel erg leuk vind. De historie en de tradities waar de stad mee doorspekt is, dat spreekt mij heel erg aan.”

Nieuwsbrief

Ontvang wekelijks de beste artikelen