02 april, 2014

Wetenschap & Kennis

Het geestverruimende effect van cannabis hielp Daniël Kleinloog bij zijn onderzoek, dat hopelijk leidt tot nieuwe medicijnen voor schizofreniepatiënten. Kleinloog is een van de ruim 300 onderzoekers die dit jaar promoveren aan de Universiteit Leiden en deze week is hij onze Dr.Leiden.Nu. Door: Francien Yntema

Wat heb je onderzocht?

Ik heb gewerkt aan een model waarmee we het onderzoek naar medicijnen voor schizofreniepatiënten nieuw leven kunnen inblazen. Ik heb gezonde vrijwilligers drugs gegeven waarvan ze milde psychotische verschijnselen kregen. Een van die drugs was THC, de werkzame stof van cannabis, en de ander was ketamine. Door de drugs raakten de proefpersonen ontspannen, namen ze de tijd anders waar en gingen sommigen van hen hallucineren. Als we de proefpersonen antipsychotische medicijnen gaven, namen de psychotische verschijnselen af. Met dit model kunnen we straks veelbelovende nieuwe medicijnen testen. We geven de proefpersonen dan opnieuw drugs waarvan ze psychotische verschijnselen krijgen en dan kijken we of de nieuwe middelen die verschijnselen wegnemen.

Kun je een laboratoriumpsychose wel vergelijken met een echte psychose?

Daar lijkt het wel op. Wanneer we onze proefpersonen onder invloed in de MRI-scanner legden, zagen we dat het hersengebied dat verantwoordelijk is voor het integreren en verwerken van beelden en geluiden anders functioneerde dan normaal. We weten dat dit gebied bij schizofrene patiënten ook is aangedaan, wat logisch is gezien het feit dat zij bijvoorbeeld stemmen horen en in complottheorieën geloven. In een Amerikaans onderzoek gaven schizofreniepatiënten bovendien aan dat het effect van THC een beetje aanvoelt als een psychose. We zijn er dus vrij zeker van dat we een goed model hebben waarmee we milde psychoses kunnen nabootsen.

Wat hebben wij aan dit onderzoek?

Schizofrenie is een ernstige ziekte en hopelijk leidt dit onderzoek tot een betere behandeling. De afgelopen 50 jaar zijn er geen medicijnen tegen schizofrenie met een nieuw werkingsmechanisme op de markt gekomen, omdat we geen methoden hebben waarmee we revolutionair andere medicijnen kunnen ontwikkelen. De bestaande medicijnen en onderzoeksmethoden richten zich vooral op dopamine, een signaalstof in de hersenen die bij schizofreniepatiënten problematisch werkt. Inmiddels weten we echter dat er bij mensen met schizofrenie meer aan de hand is dan een verstoorde dopamine-huishouding. Het model waaraan ik heb gewerkt kan ons helpen in de zoektocht naar medicijnen die anders werken dan de huidige generatie medicijnen.

Tot slot, wat heb je met Leiden?

Ik promoveer in Leiden en vind het een mooie stad, maar ik heb er niet bijzonder veel binding mee. Ik woon in Amsterdam en omdat Leiden goed te bereizen is, heb ik nooit overwogen te verhuizen.

Nieuwsbrief

Ontvang wekelijks de beste artikelen