10 augustus, 2013

Wetenschap & Kennis

Een recordaantal aankomend eerstejaarsstudenten neemt deze week deel aan de EL CID-week. Drie dagen voor aanvang van de Leidse introductieweek stond de teller op 2.940. Ruim drieduizend deelnemers verzamelen zich maandag aan het begin van de week op de Beestenmarkt. Waar komt deze groei vandaan en is Leiden klaar voor zoveel nieuwe studenten?

Groei

Voor de EL CID-commissie komt het hoge aantal niet helemaal als een verrassing. Commissielid Douwe Roest vertelt: ‘We gingen al vanaf eind vorig jaar uit van de groeiprognoses van de Universiteit Leiden en hielden rekening met drieduizend deelnemers. Dat je dat dan ook haalt is een tweede. Het laat toch zien dat je iets goed gedaan hebt.’ Drieduizend deelnemers is een voortzetting van de groei die de introductieweek in de afgelopen jaren doormaakte. In 2011 moest wegens te weinig capaciteit een deelnemersstop worden ingesteld op 2.300. Vorig jaar verbood de Universiteit Leiden een deelnemersstop en groeide het aantal naar 2.600. De verwachting is dat deze groei doorzet. ‘Volgend jaar stopt de Hogeschool Leiden met haar eigen introductieweek en zal participeren in de EL CID-week’, vertelt Roest. ‘Dan is het maar de vraag of het verzamelen op maandagochtend nog wel op de Beestenmarkt kan.’

Grafiek_aanmeldcijfersDEFHet toenemende aantal EL CID-deelnemers is een reflectie van de groei van de Universiteit Leiden. Al is het nog te vroeg voor echte inschrijfcijfers, voorlopige aanmeldcijfers (scholieren die zeggen te gaan studeren) kan Caroline van Overbeeke, woordvoerder van de Universiteit Leiden, wel geven. ‘Nu hebben wij ongeveer 5.500 aanmeldingen. In 2012 waren dat er rond deze tijd ruim 4.600 en in 2011 4.200.’ De Universiteit Leiden volgt hiermee een landelijke trend. Op dit moment meldt de VSNU dat zich ruim 4.500 studenten meer dan vorig jaar rond deze tijd hebben aangemeld bij de universiteiten in Nederland. Dat is een stijging van acht procent.

Leenstelsel

In een interview met BNR Nieuwsradio bracht Bastiaan Verweij van de VSNU de landelijke stijging in verband met het ophanden zijnde sociale leenstelsel. Doorgaans kiest tien procent van de scholieren na het eindexamen voor een tussenjaar. Omdat collegejaar 2013-2014 het laatste is waarin studenten nog studiefinanciering krijgen, zouden nu minder scholieren een tussenjaar kiezen. Begin juni werd bekend dat het leenstelsel een jaar wordt uitgesteld. Blijkbaar heeft dat de aankomend bachelors niet op andere gedachten gebracht.

De groei van de Universiteit Leiden kan niet louter toegeschreven worden aan de landelijke trend. Want zij verovert ook marktaandeel. Van Overbeeke: ‘De Universiteit Leiden groeit over de hele linie. Wij denken dat dat met ons imago te maken heeft. Ook hebben we een aantal nieuwe opleidingen dat het goed doet. International Studies in Den Haag en de Engelstalige opleiding psychologie trekken veel studenten.’

Uitdagingen

Zeshonderd extra deelnemers die vermaakt, geïnformeerd, gevoed en gehuisvest moeten worden, betekenen veel extra uitdaging voor de EL CID-commissie. Roest vertelt: ‘De eerste twee dagen zijn echt vol. Het lukt niet om al die mensen bij studentenverenigingen te laten eten, dus maken we meer gebruik van de faculteiten. Daarnaast hebben we extra EL CID-feesten op maandag- en dinsdagavond, om de mensen die niet naar de verenigingen kunnen, omdat ze te vol zijn, op te kunnen vangen. De opening in de Hooglandse kerk vindt in twee shifts plaats. En we hebben meer vrijwilligers dan ooit: 400 mentoren en 120 crewleden.’

Capaciteit is niet het enige probleem. Ook de financiën vormen een uitdaging voor de organisatie van de EL CID-week. Die is vooral afhankelijk van sponsoren, deelnemersgeld en samenwerking met derden. ‘Door de economische crisis is het lastiger om sponsoren te vinden’, vertelt Roest. ‘Banken en verzekeraars waren voorheen grote sponsoren, maar steken nu minder geld in onze week. Dat betekent dat je creatief moet omgaan met middelen. Ik denk dat dat ons goed gelukt is. We hebben een voller programma dan ooit.’ Ook de uitbreiding van de Universiteit Leiden naar Den Haag vormde een uitdaging. Dit jaar zijn voor de ongeveer vierhonderd EL CID-deelnemers die daar gaan studeren verschillende activiteiten in Den Haag in het programma opgenomen.

Ledenstop

Een belangrijk deel van het EL CID-programma nemen de studentenverenigingen voor hun rekening. Drieduizend deelnemers betekent ook voor hen een extra uitdaging. Ivo Klap is voorzitter van L.V.V.S. Augustinus, met 1.700 leden de grootste studentenvereniging van Leiden. De sociëteit van zijn vereniging aan het Rapenburg is berekend op een beperkt aantal mensen. ‘Onze Ordecommissie telt het aantal bezoekers bij de deur en voorkomt dat het te druk wordt’, vertelt Klap. Maar grote rijen voor de deur verwacht hij niet. ‘Dat is het mooie van de EL CID-week. De hele avond lopen mensen in en uit. Alleen aan het eind van de avond verwacht ik een kleine rij voor de deur.’

Om te voorkomen dat de vereniging uit haar voegen barst, zal Augustinus een aantal aankomend eerstejaarsstudenten moeten teleurstellen. ‘We hebben nu al twee jaar een ledenstop. Dit jaar staat die op 387 nieuwe leden’, legt Klap uit. ‘Dat aantal moet ervoor zorgen dat het pand niet uit elkaar klapt. Dat gebeurt dan ook niet. Op onze grootste feesten is het nog steeds gemoedelijk.’ Wanneer de ledenstop wordt bereikt, vindt Klap moeilijk te zeggen. ‘We proberen EL CID-deelnemers zover te krijgen dat ze een weloverwogen keuze maken. We moedigen ze aan om overal eerst te gaan kijken voordat ze zich inschrijven. Zo kiezen onze nieuwe leden voor ons omdat ze onze vereniging ook echt het leukst vinden.’ Hoe dan ook, vol is vol.

Volle collegebanken

Met een beetje aanpassen kan de EL CID-week de historisch hoge toestroom aan. Hoe zit dat met de Universiteit Leiden? ‘Wij voorzien geen problemen’, vertelt Van Overbeeke. ‘De groei is universiteitsbreed en het is niet zo dat er studies in een keer van vijftig naar zeshonderd studenten groeien. Daarnaast hebben we in onze begroting groei voorzien en geld beschikbaar voor investering in onderwijs. Waar nodig kunnen we dus extra docenten aantrekken. Ook kijken we waar gebouwen aangepast moeten worden.’ Op het gebied van vastgoed heeft de Universiteit Leiden ambitieuze plannen. Zo zijn de plannen om het oude Ministerie van Binnenlandse Zaken in Den Haag te betrekken in een vergevorderd stadium, verrijst op het Bio Science Park een gloednieuwe Betacampus en gaat ook Geesteswetenschappen op de schop.

De vastgoedprojecten zijn niet stante pede uitgevoerd. De groei van de Universiteit Leiden is op dit moment dan ook voelbaar in de dagelijkse praktijk van studenten en docenten. Eerder dit jaar beschreef psycholoog Pascal Haazebroek in een interview met Leiden.nu hoe het haast onmogelijk is om persoonlijke aandacht te geven in overvolle werkgroepen van de studie psychologie. Roest vertelt: ‘Bij rechten is het in de eerste twee weken van het collegejaar bij sommige colleges zo druk, dat mensen op de trap moeten zitten, of het college volgen via een beamer in een andere zaal. Maar dat wordt wel minder als studenten ontdekken dat college volgen niet verplicht is.’ Van Overbeeke stelt: ‘Dat gebeurt alleen bij erg populaire colleges en het gaat om uitzonderingen.’

Komende week zullen de drieduizend deelnemers aan de EL CID-week weinig last hebben van de historische drukte. En tot de vastgoedprojecten van de Universiteit Leiden zijn afgerond, moeten ze hooguit een beetje inschikken in de collegebanken. Leiden is er helemaal klaar voor.

Nieuwsbrief

Ontvang wekelijks de beste artikelen