18 mei, 2013

Wetenschap & Kennis

Deze week werd bekend dat de gemeente Leiden 435.000 euro steekt in Leidse Proeftuin Zorg & Welzijn. ‘Vitaliteit’ is het eerste onderwerp dat in laboratorium Leiden tegen het licht wordt gehouden. Vier kennisinstellingen gaan uitzoeken hoe je meer zorg kunt bieden met minder mensen.

In lijn met het programma Leiden Kennisstad zet de gemeente de stad graag in als laboratorium voor wetenschappelijk onderzoek. Een plek waar de wetenschappelijke theorie die in de Leidse kennisinstellingen aanwezig is, kan worden uitgetest op de bevolking. Daarmee kan de stad een exporteur van innovatie worden. Een onderwerp dat zich hier bij uitstek voor leent, is de gezondheidszorg. Dankzij de aanwezigheid van bijvoorbeeld de universiteit, de hogeschool en het LUMC is de stad rijk aan kennis op dit gebied. Vandaar dat de gemeente begint met de Leidse Proeftuin Zorg & Welzijn.

Het eerste thema dat in laboratorium Leiden wordt onderzocht is ‘Vitaliteit’. Het onderzoek richt zich op de implementatie van kennis die mensen gezonder oud moet laten worden. Verwonderlijk is dat niet, want net als in de rest van het land stelt in de nabije toekomst vergrijzing de gezondheidszorg in Leiden voor grote uitdagingen. Meer ouderen zullen aanspraak maken op de gezondheidszorg en minder mensen en middelen zullen beschikbaar zijn om in die vraag te voorzien.

Vier kennisinstellingen doen mee aan de Leidse Proeftuin. Het gaat om de Hogeschool Leiden, TNO, het Leiden Institute for Brain & Cognition (samenwerking van het LUMC en Universiteit Leiden) en de Leyden Academy on Vitality and Aging. Zij betalen zelf de kosten die bij het onderzoek komen kijken en de gemeente draagt bij door het contact tussen de instellingen en de Leidenaren te faciliteren. Maarten van de Plas van de gemeente verwoordt het zo: ‘‘We hopen hiermee een brug te slaan over de spoorlijn, zodat de kennis van de instellingen op het Bio Science Park kan landen in de stad.’’

In de Leidse Proeftuin zullen de vier deelnemende kennisinstellingen hun eigen onderzoek gaan doen. Een voorbeeld is de proef die de Leyden Academy on Vitality and Aging gaat doen met de vitality coach. Deze coach helpt ouderen hun hersenen te blijven gebruiken door oefeningen te doen. Daardoor zou het verval ervan minder snel gaan. Het idee komt uit de koker van hoogleraar Rudi Westendorp en zijn collega’s. Zij doen onderzoek naar hoe mensen langer gezond kunnen blijven.

Westendorp roept al jaren in de nationale media (radio, tv en krant) dat we gezonder oud kunnen worden, hij stelt zelfs dat de mens niet gemaakt is om dood te gaan. Maar nu begint het ook echt noodzaak te worden. Van der Plas: ‘‘We kunnen het niet meer betalen dat ouderen in verpleegtehuizen en verzorgingstehuizen blijven wonen. Er zal meer thuis en in de wijk en met mantelzorg moeten gebeuren. We moeten mensen helpen zelf actief te blijven.’’ En om dat voor elkaar te krijgen, roept de gemeente de hulp in van de kennisinstellingen.

Als de opzet slaagt, dan profiteert de Leidse zorg daarvan. Maar de gemeente heeft nog een andere reden voor de investering. Leiden hoopt met deze investering een nieuwe economische goudmijn aan te boren. Dankzij de aanwezigheid van de levenswetenschappen is Leiden een magneet voor kennisbedrijven. Het Bio Science Park staat er inmiddels vol mee. Datzelfde zou kunnen gebeuren met de zorginstellingen. Dankzij deze instellingen is Leiden al sterk op dit gebied. Als de stad ook nog eens een goede plek blijkt te zijn om met innovatie in de zorg te experimenteren, dan kan dat nieuwe bedrijven aantrekken. ‘‘We hopen een vliegwiel aan te slingeren’’, zegt Van der Plas.

Nieuwsbrief

Ontvang wekelijks de beste artikelen