14 april, 2013

Wetenschap & Kennis

Het gaat goed met de Universiteit Leiden, de collegezalen puilen uit. Goed voor de universiteit, maar lastig voor de docent. Die moet in dezelfde tijd zijn aandacht over steeds meer studenten verdelen. Pascal Haazebroek heeft iets gevonden dat massaonderwijs weer sociaal maakt: Pitch 2 Peer. Dit online platform is genomineerd voor de e-Learning Awards 2013.

Schaalvergroting staat voor universiteitsbestuurders gelijk aan succes. Van overheidswege worden universiteiten gestimuleerd om zoveel mogelijk studenten in zo kort mogelijke tijd van de band te laten rollen. Voor de dagelijkse praktijk van psycholoog Pascal Haazebroek levert deze massaliteit een probleem op. “Ik zie een spanningsveld tussen massaliteit en intensiteit. Hoe meer studenten je hebt, hoe minder intensief je studenten kunt begeleiden. Vooral de actievere werkvormen lijden eronder.”

Haazebroek krijgt in zijn werkgroep Psychologie & Nieuwe Media ieder jaar honderd tweedejaars studenten voor zijn kiezen. De werkgroep valt onder het vak Aandacht en Cognitie en moet voorzien in een praktische toepassing van de tijdens hoorcolleges opgedane kennis.

Mediacampagne

In de werkgroep die Haazebroek begeleidt, bedenken zijn studenten een mediacampagne voor een (fictieve) opdrachtgever. Omdat de gekozen aanpak wetenschappelijk onderbouwd moet zijn, duiken de studenten in de boeken op zoek naar de theorieën. Een verkapte literatuurstudie dus. Om hun campagne te verbeteren, presenteren de studenten hun ideeën en geven elkaar feedback. Vervolgens schrijven ze er een essay over.

Een werkgroep van honderd man waarin iedereen aan het woord komt, en ook nog eens inhoudelijke feedback krijgt, werkt niet. Dus wordt de groep opgesplitst in vier subgroepen van vijfentwintig studenten. Omdat de docent ook wel wat beters te doen heeft, duurt iedere sessie twee uur. Dat is veel te weinig tijd. Daarom moet iedereen de presentatie voorbereiden, maar wordt ter plekke geloot over wie de presentatie ook echt moet geven.

Toen Haazebroek begon met het begeleiden van deze werkgroep, twijfelde hij aan het nut van de aanpak. Haazebroek: “De studenten waren vooral bezig met de vraag of ze al dan niet uitgekozen zouden worden en niet met inhoudelijk feedback geven aan elkaar. Ik zou zelf ook pissig zijn als ik niet aan de beurt zou komen.”

Recordings

Haazebroek besloot een nieuwe manier te verzinnen: “Ik dacht: dit lijkt me geen goed idee. Omdat ik naast psychologie ook informatica heb gestudeerd, kan ik zelf dingen bouwen. Ik verzon iets om de presentatie buiten de werkgroep om te laten plaatsvinden.” Hij zocht zijn oplossing in de hoek van de sociale media. Zijn oplossing heet Pitch 2 Peer.

Pitch 2 Peer werkt als volgt. De studenten kunnen kiezen uit zeven opdrachtgevers, voor wie ze een wetenschappelijk onderbouwde mediacampagne gaan maken. Hun idee presenteren ze in een pitch van anderhalve minuut (à la Dragons Den). In plaats van vier bijeenkomsten houdt Haazebroek vier recordingssessies.

Hij doet er alles aan om een officiële setting te creëren. “Mijn broer is internetondernemer en hij beschikt over de apparatuur. We maken een opstelling met een groen scherm, veel lampen, een grote camera. Om het nog officiëler te maken trekken we een pak aan en zetten een rij stoelen op de gang. De studenten moeten tien minuten van tevoren aanwezig zijn en op hun beurt wachten. Ze worden een voor een naar binnen geroepen. Alles moet in één take, maar drie meisjes waren zo zenuwachtig dat ze een tweede nodig hadden”, legt Haazebroek uit.

Likes

Na de opnames zet Haazebroek de pitches (88 in totaal) op online platform Pitch 2 Peer. Om een veilige leeromgeving te creëren, is de afspraak dat niemand het op internet zet. Zijn studenten krijgen de opdracht om elkaars video’s te beoordelen. Daarvoor gebruikt hij twee methodes. Iedere student mag met tien likes (zoals bij Facebook) uitdelen. Ze kunnen niet hun eigen pitch liken of tien likes op één pitch inzetten. Daarnaast krijgen ze de opdracht om vijf reviews te schrijven en de ideeën met maximaal vijf sterren te beoordelen op zaken als originaliteit en overtuigingskracht.

In zo’n systeem ligt vriendjespolitiek op de loer. “Door mensen willekeurig vijf filmpjes te laten beoordelen, voorkom je vriendjespolitiek. Daarnaast krijgen de pitches die wij het best vinden ook de meeste likes. Dat is de wisdom of the crowds. Tot nu toe was massaliteit een probleem, maar op deze manier kunnen we zulke goede feedback geven juist omdat er zo’n grote massa is”, stelt Haazebroek.

Studierendement

Niet alleen Haazebroek is positief over zijn experiment. De reacties van de studenten zijn lovend. Hij is trots op de resultaten van de enquête die hij naderhand heeft afgenomen. Het overgrote deel van zijn studenten geeft aan meer en nuttigere feedback te hebben gekregen van de werkgroepgenoten dan in de gebruikelijke aanpak. Ook vinden de studenten het nuttig om zelf hun pitch achteraf te kunnen bekijken en zijn ze het eens over de positie van hun pitch in de ranglijst.

Ook de schriftelijke reacties liegen er niet om:

“Ondanks dat ik het in eerste instantie doodeng vond; vond ik de pitches en de feedback achteraf erg leuk en vooral heel leerzaam. Ik vond het heel leerzaam om mijn presentatie een keer terug te zien en ik heb hier vooral wat betreft presentatievaardigheden veel van geleerd.”

“Ik vind het erg nuttig dat je tien keer meer leert door de feedback die je krijgt; en er tegelijkertijd veel minder tijd aan kwijt bent.”

Die laatste reactie laat zien waar de bestuurlijke schoen wringt. “Voor bestuurders betekent studierendement dat studenten meer tijd aan hun studie besteden, terwijl dat minder tijd kost voor de docenten”, vertelt Haazebroek. “Ze hebben geen oog voor het perspectief van de student. Meer tijd in de boeken doorbrengen staat niet gelijk aan meer leren.”

Dinsdag 16 april is de uitreiking van de e-Learning Award 2013. Haazebroek is de enige amateur die genomineerd is. Haazebroek met enige trots: “De andere drie kandidaten zijn echt grote jongens. Ik heb het systeem er in het weekend bijgeklust.”

Pitch 2 Peer

Nieuwsbrief

Ontvang wekelijks de beste artikelen